Kronorna och riksäpplet kan ha stulits på beställning av en samlare. Foto:

Säkerhet i kyrkor är ett riksintresse

Ledare

Just nu pågår rättegången mot den man som är misstänkt för att ha stulit ett riksäpple och två kungliga kronor från Strängnäs domkyrka i somras. Föremålen, som inte har återfunnits, har tillhört Karl IX och drottning Kristina den äldre och värderas till 65 miljoner kronor.

Ledartexten är skriven av tidningens ledarredaktion och speglar tidningens liberala värderingar och åsikter. Ledartexten är inte en nyhetsartikel. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

På ett sätt är det bara en siffra. Som Dick Harrison, professor i historia vid Lund universitet, sa till SVT Sörmland strax efter stölden, är problemet inte det ekonomiska värdet, utan att kulturarvet tillhör oss alla.

Johan Sköld, domkyrkokaplan i Västerås domkyrkoförsamling, var inne på en liknande linje när Johan III:s begravningsregalier stals från Västerås domkyrka 2013.

– Det här är en stöld som inte bara riktar sig mot kyrkan. Det är en stöld från vårt gemensamma kulturarv, en stöld av en bit svensk historia och en kränkning av en persons sista vilorum. (SVT, 3/5-2013)

Samma sak framhålls av Lena Sjöstrand, domkyrkokaplan i Lunds domkyrkoförsamling, som blev bestulna på en biskopsstav i elfenben och silver 2011.

– Föremålen är en del av vår berättelse och vår historia. Vi vill gärna att människor ska kunna se detta och sedan ska det vägas mot risker, sa hon i P1-morgon på torsdagen.

Riskerna hon syftar på är just stöldrisken, där möjligheten att tillgängliggöra kulturarv för alla i den miljö där de hör hemma, som en kyrka, måste viktas mot att de efter en stöld kan vara borta för alltid. Så är det nog med biskopsstaven, som antagligen är söndermonterad eftersom den enligt Lena Sjöstrand inte kan säljas i sin helhet.

Strängnäs skatter kan ha gått samma öde till mötes. Den brittiske utredaren Charles Hill har tidigare sagt att kronornas juveler sannolikt kommer att plockas loss för att säljas på den svarta marknaden i Europa, där det finns internationella ligor som har specialiserat sig på att stjäla antikviteter och ädelstenar (SVT Sörmland, 2/8-2018).

En annan möjlighet, enligt den europiska polisorganisationen Europol, är att tjuvarna är amatörer som inte vet vad de ska göra med stöldgodset. En tredje är att kronorna och äpplet stulits på beställning av en samlare.

Syftet med Strängnäskuppen är dock av underordnad betydelse. Oavsett orsak måste den här sortens stölder så långt det är möjligt hindras, samtidigt som föremålen inte får förvaras där ingen kan se dem. En stor del av värdet med ett lands kulturarv är trots allt att det är allas. Det blir det inte om bara ett fåtal tillåts ta del av det, vilket ställer stora krav på säkerheten.

I Västerås domkyrka har man löst situationen med att bygga en skattkammare, där dyrgripar visas i larmade montrar. I Lund finns i dag fler larm än tidigare och framför allt är medvetenheten om att besökare kan vara ute efter att stjäla förhöjd.

Båda initiativen är bra. Problemet är att det inte räcker med punktinsatser i de kyrkor som drabbats.

Därför är det utmärkt att frågan hanteras nationellt genom att bland annat Riksantikvarieämbetet, länsstyrelserna och Svenska Kyrkan diskuterar hur situationen kan förbättras. Riksintressen hör hemma på riksnivå.

Läs också

( 7 st )

Läs mer om dessa ämnen

DomkyrkokuppenSträngnäs domkyrkaLedare
Relaterat