I Eskilstunas röd-blå-gröna styre, där även Arne Jonsson (C) ingår, svarar den dominerande röd-blå delen, med tandemparet Jimmy Jansson (S) och Jari Puustinen (M), för utspel som är distraktion, medan huvudfrågor som skolans resultat och skolpengens storlek är tvisteämnen i Kommunstyrelsens budgetbehandling. Foto:

Skolan öm punkt i Eskilstuna kommun

Ledare

Även kommuner bör välja sina strider, och göra det med omdöme. Det borde Eskilstunas ledning tänka på.

Ledartexten är skriven av tidningens ledarredaktion och speglar tidningens liberala värderingar och åsikter. Ledartexten är inte en nyhetsartikel. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

Att blåsa till kamp för att flytta landstingets huvudkontor från Nyköping till Eskilstuna är både missriktat och fåfängt. Det kommer inte att lyckas. Det skulle sannolikt medföra onödiga flytt- och lokalkostnader. Att få andra i länet att gå med på detta är svårt, på gränsen till omöjligt. Att provocera fram en onödig strid mellan norra och sydöstra Sörmland, och göra det i en känslig men mindre väsentlig fråga, kan trassla till mycket. Det kan bli till nackdel för långt fler kommuner än Eskilstuna.

Utspelet om att flytta på landstingsförvaltningen passar dock in i ett mönster, som framträtt med den utveckling som skett inom den röd-blå-gröna kommunledningen i Eskilstuna. Det har blivit för mycket distraktion: Utspel och projekt som säkert kan väcka uppmärksamhet – men även avleda intresset från mer reella sakfrågor där kommunen borde kunna göra bättre ifrån sig.

Det är mycket Jimmy Jansson i denna aktivitet med distraherande utspel. Nu påstår kommunstyrelsens ordförande (S) att Eskilstuna är "mer Sörmland" än Nyköping. Det har en besvärande likhet med hur han förra sommaren, i fråga om en investering av en halv miljard i Kjulafältet, påstod att det skulle ge "en flygplats som slår Skavsta med hästlängder".

Ett annat exempel är när Jimmy Jansson talade om att samla ihop en och en halv miljard i en fond för båttrafik på ån från Mälaren upp till Eskilstuna. Distraktion med luftiga frågor som leder ingenstans – i stället för koncentration på huvudfrågor.

Nu handlar det alltså om lokaliseringen av landstingets förvaltning – när det separata regionförbundet går upp i landstinget, och när ansökan gått till regeringen om att få överta vissa av länsstyrelsens uppgifter. Detta brukar ofta kallas att "bilda region", vilket är rätt missvisande. Regionen förblir tills vidare densamma. Väljarna kommer att välja landstingsfullmäktige som förut. Vad det handlar om är en begränsad men välmotiverad organisatorisk förenkling. Den regionala nivån samordnas bättre, hos landstinget.

Det är inte bra att, vid sidan av landstinget som har direkt folkvalt fullmäktige, ha både ett regionförbund och en kollektivtrafikmyndighet. De båda senare är kommunalförbund mellan landstinget och länets alla kommuner. De indirekta valen har gett deras beslutande politiska organ en sammansättning som ligger anmärkningsvärt långt från valresultaten.

Senare kan det bli en lösning på läns- och landstingsindelningen i Mälardalsområdet. Efter det haveri som vållades av regeringens felsatsning på ett fåtal gigantiska län är det förnuftigt att i väntan på en nystart åtgärda den onödiga uppsplittringen på flera parallella organ i Sörmland.

Men ska nu Eskilstuna med sina krav på att flytta kontor försöka blockera även den frågan? Vice ordföranden i kommunstyrelsen, Jari Puustinen (M), sade i tidningen i går att om inte Eskilstuna får saker "är risken stor att det inte blir någon ny region". Detta är att spetsa till Jimmy Janssons linje ännu mer. S och M i Eskilstuna förenas i distraktionen som arbetssätt, och det är inte bra.

Budgetramarna för 2018 som också lagts fram i veckan, visar på något som distraktionen kan vara ägnad att överskugga. Kommunstyrelsen är oense om resurserna för skolan, den av de kommunala huvuduppgifterna där Eskilstuna har störst problem.

Från skilda politiska håll har såväl Liberalerna som Vänsterpartiet satt fingret på majoritetens ömmaste punkt. Trepartistyret ligger lägst i fullmäktige vad gäller skolpengens nivå, 44 miljoner lägre än V och 50 miljoner lägre än L.

Tandemparet Jansson och Puustinen har sina skäl att tala om annat, om flygfält och landstingskontor.

Läs också

( 2 st )

Läs mer om dessa ämnen

Eskilstuna kommunLandstingetUtbildningLedare
Relaterat