Arbetslösheten i Sörmland är tre procentenheter högre än i Sverige i helhet. Foto:

Sörmland borde inte ha Sveriges högsta arbetslöshet

Ledare
annons

Arbetslösheten i Sörmland är tre procentenheter högre än i Sverige i helhet.

Ledartexten är skriven av tidningens ledarredaktion och speglar tidningens liberala värderingar och åsikter. Ledartexten är inte en nyhetsartikel. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

Sörmland är det län i Sverige som har den högsta arbetslösheten (EK 15/8). Den ligger på 10,2 procent, vilket kan jämföras med övriga Sveriges 7,3 procent.

Håkan Lindell, analytiker vid Arbetsförmedlingen, presenterade några förklaringar i gårdagens Eskilstuna-Kuriren. Dessa är att Sörmland är ett gammalt industrilän som har haft svårt ställa om, att ungdomar i Sörmland är mindre intresserade än andra av att studera på högskola och att det är svårt för utsatta grupper, exempelvis de som är födda utanför Europa, att komma in på arbetsmarknaden.

Men det är svårt att se på vilket sätt dessa anledningar skulle vara unika för just Sörmland jämfört med andra delar av landet. Anledningen till Sörmlands höga arbetslöshet skulle därför behöva utredas närmare. Sörmland är knappast det enda länet i Sverige som har haft problem med industrinedläggningar och som tagit emot många nyanlända med låg utbildning.

Att ungdomar i Sörmland är mindre intresserade än andra att studera på högskola är uppseendeväckande och bör åtgärdas. Det finns ingen anledning att unga som i många fall bor på pendlingsavstånd till exempelvis Mälardalens högskola, Stockholms universitet och Handelshögskolan ska välja bort den möjligheten på slentrian. Därför behöver exempelvis kontaktytorna mellan grund- och gymnasieskolorna och de högre lärosätena öka.

Att arbetslösheten i Sörmland är så pass hög är särskilt anmärkningsvärt just med tanke på närheten till Sveriges största arbetsmarknad: Stockholms- och Mälardalsregionen. Det tar inte mer än en timme att åka med tåg från Eskilstuna till Stockholm. Från Strängnäs går det ännu snabbare och från Katrineholm tar det drygt en timme. Det är rimligt att arbetslösa i stora delar av Sörmland förväntas söka och ta jobb i Stockholm.

Men Stockholm är inte hela lösningen och det finns jobb i Sörmland. Närmare 70 procent av de tillfrågade offentliga arbetsgivarna i Sörmland uppger att de upplevt brist på rätt kompetens i samband med rekrytering, visar Arbetsförmedlingens rapport “Arbetsmarknadsutsikterna våren 2017 Södermanlands län”. Det är särskilt oroande med tanke på att behovet av välfärd bedöms öka framöver när både barn och äldre blir fler.

Det finns alltså både arbetskraftsbrist och en stor arbetslöshet i Sörmland. Dessa bägge problem har potential att delvis bli varandras lösningar. Det kräver dock att fler utbildar sig inom bristyrkena.

Men inte heller utbildning är hela lösningen. Av de arbetslösa utomeuropeiskt födda som bor i Sörmland saknar 53 procent en utbildning som motsvarar gymnasienivå. Det är långt ifrån säkert att alla inom den gruppen kommer vilja och kunna utbilda sig i högre grad. Även de med låg utbildning bör förväntas, och ha möjlighet, att till större del försörja sig själva. För att det ska vara möjligt krävs det att kostnaderna för en arbetsgivare inte är högre än vad den anställda kan producera.

I går (15/8) presenterade de borgerliga partierna ett förslag som syftar till att minska arbetslösheten. Förslaget handlar om förenklad anställning – inträdesjobb – för nyanlända och unga upp till 23 år utan gymnasieexamen. Lönen ska vara 70 procent av den rådande ingångslönen och 30 procent av tiden kan användas till utbildning.

Som Finanspolitiska rådet tidigare konstaterat är det viktigt att “stimulera framväxten av fler jobb med låga kvalifikationskrav i både privat och offentlig sektor, vilket kan kräva nya anställningsformer med lägre lön". Därför är förslaget ett steg i rätt riktning för Sörmland.

Läs också

( 7 st )

Läs mer om dessa ämnen

SörmlandArbetsmarknadLedare
Relaterat
annons

Mest delat denna vecka