Förra året tog papporna i Flen och Katrineholm ut 21,0 respektive 23,1 procent av föräldradagarna – långt under rikssnittet. Foto:

Sörmlands pappor kan betydligt bättre

Ledare

Förra året tog papporna ut 27,9 procent av föräldradagarna. Det är en ökning med 0,9 procentenheter från året innan.

Även om varje ökning är bra, är det näst intill obegripligt att männen, mer än 40 år efter att föräldraledigheten blev könsneutral – och det har införts både en och två och tre så kallade pappamånader – bara tar ut en dryg fjärdedel av föräldradagarna. Utvecklingen går så långsamt att det i nuvarande takt, enligt socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S), kommer att ta uppemot 40 år innan vi har ett jämställt uttag (TT, 26/5-2017).

Bland barn födda 2012 har så många som 23 procent fäder som inte tog ut en enda dag innan sonen eller dottern fyllde två år (SVT 29/12-2015). Och kvinnor är mer benägna än män att tänja på föräldraledigheten, genom att inte ta ut ersättning från Försäkringskassan för varje dag som de är hemma.

Dessutom är siffrorna inte jämnt spridda över landet. I Sörmland toppar Trosapapporna statistiken, tätt följda av Strängnäsfäderna, där män stod för 29,4 respektive 29,3 procent. Länets jumbo är Flen, med 21,0 procent, vilket placerar kommunen på plats 287 av 290. Däremellan finns papporna i Eskilstuna på 25,8 procent, Vingåker på 24,5 och Katrineholm på 23,1.

Mest benägna att ta ut pappaledighet under 2017 var männen i Vindelns kommun i Västerbotten, som stod för 34,7 procent. I den andra änden finns Dals-Ed i Västra Götalands län, där bara 20,4 procent av föräldradagarna togs ut av pappor.

Enligt Försäkringskassans familjeekonomiska talesperson, Niklas Löfgren, vet man inte vad de geografiska skillnaderna beror på (TT, 26/5-2017). Däremot är det känt sedan länge att pappor med längre utbildning är mer benägna än de med kortare att vara hemma under längre perioder. I övrigt tar både pappor med mycket låg och mycket hög inkomst ut färre dagar, medan bara 12 procent med barn födda 2010 delade ungefär lika, det vill säga minst 40/60 innan barnets tvåårsdag, enligt Utredningen för en modern föräldraförsäkrings hemsida.

Om föräldradagarnas enda syfte, oavsett konsekvenser, är att barnen ska tas om hand när de är små, är det ojämna uttaget inget problem. Om man däremot placerar föräldraförsäkringen i sitt faktiska sammanhang, alltså i det svenska samhället på 2010-talet, är det långt ifrån självklart att skattepengar ska läggas på ett system som bidrar till att kvinnor halkar efter i både lön och karriär, blir mer sjukskrivna och får lägre pensioner.

Därför bör politiker som vill se ett jämnare uttag, men trots det inte tänker stödja föräldraförsäkringsutredningens förslag från december 2017 – där fem månader viks till förälder ett, fem till nummer två och fem kan fördelas fritt – tillsätta en utredning som undersöker varför papporna i Vindeln tar ut betydligt fler föräldradagar än exempelvis papporna i Flen, Katrineholm, Vingåker, Eskilstuna och Strängnäs.

Sedan är det bara att kopiera framgångsreceptet.

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

FöräldrarInrikespolitikLedare
Relaterat