• Att såväl Arbetsförmedlingen som spelreglerna för dess utomstående utförare – och även kompetensförsörjningen i stort – kan förbättras mycket är något som har insetts på flera olika håll.
1/

Stor reform kommer att kräva ett antal år

Ledare

Till förra veckans intressanta politiska händelser hörde en kylig kommentar av arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S), om Arbetsförmedlingens varsel om uppsägning av 4500 av de 13500 anställda:

Ledartexten är skriven av tidningens ledarredaktion och speglar tidningens liberala värderingar och åsikter. Ledartexten är inte en nyhetsartikel. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

– Jag ser behovet av en stor reformering av Arbetsförmedlingen, sade hon till Dagens Nyheter:

– Det kanske inte alls blir några återanställningar på Arbetsförmedlingen.

Generaldirektör Mikael Sjöberg angav som huvudskäl för onsdagens väldiga varsel riksdagens budgetbeslut, enligt den i dessa frågor högst drastiska M-KD-reservationen, Hade gamla märken ännu gällt skulle Ylva Johanssons och andras kommentarer ha blivit fränare.

Det är dock inte bara nytt partipolitiskt läge, efter det gemensamma arbetsprogrammet för S, C, L och MP. Bakom blockpolitikens dimridåer hade en bredare insikt uppstått om behovet av förnyelse och effektivisering i arbetsmarknadspolitiken.

Detta gäller flera partier och i vart fall vissa arbetsmarknadsorganisationer. Men även själva Arbetsförmedlingen, att döma av hur generaldirektören Sjöberg nu agerar.

Särskilt två spår i det som pågått de senaste två åren pekar åt likartade håll och kan bli avgörande: Det ena är att på sina håll inom före detta Alliansen började slagordsmässigt prat om att ”lägga ned” Arbetsförmedlingen ersättas av konstruktiv inriktning på successiva reformer, förtydligade myndighetsuppgifter och stegvis mer anlitande av fristående utförare, betalda efter uppdragets svårighetsgrad och resultaten de presterar.

Detta syntes våren 2018 i det finstilta i ett partiledarutspel där en del kampanjaktiga ”lägga ned”-glosor dock ännu fanns kvar på ytan. Förändringen till mer realism har drivits på från liberalt håll inom före detta Alliansen, särskilt från Centerpartiet och den närstående tankesmedjan Fores. Därifrån kom en viktig rapport i somras, av en utredningsgrupp, ledd av den respekterade nationalekonomen Lars Calmfors. Det varnades för alltför brådstörtade och radikala grepp, och det pekades på att resultaten hos privata utförare är mer blandade än entydigt positiva.

Arbetet var till stor del betalt från näringslivssidan men det hindrade inte medverkan av en referensgrupp med företrädare från LO och TCO. Det pekade fram mot det som nu sker efter 73-punktsprogrammet (S, C, L och MP).

Men det ser också fruktbart ut tillsammans med den utredning Löfvenregeringen tillsatte 2016. Slutbetänkandet kom i onsdags, och var en del av bakgrunden till det stora varslet samma dag hos Arbetsförmedlingen.

2017 gav regeringen tilläggsdirektiv om det Centerpartiet och andra önskat, utökad användning av privata utförare. Utredningen har letts från facklig sida, av Cecilia Fahlberg Pihlgren, tidigare ordförande i privatsektorns tyngsta tjänstemannafack, Unionen.

Såväl S-delen av Löfvenregeringen som en del myndigheter och fack hade redan före valet börjat röra sig åt ungefär det håll dit Centern med riksdagsman Martin Ådahl, med bistånd från Lars Calmfors, också rört sig,

Utredningen klarlägger hur Arbetsförmedlingens verksamhet i dag är så illa organiserad att det omöjliggör jämförelser med privata utförares prestationer, och även ekonomisk styrning med hänsyn till prestation och arbetssökandes avstånd till arbetsmarknaden. De förändringar som därmed framstår som nödvändiga öppnar för det Centern och andra vill åstadkomma.

Det blir inte ett snabbt, enkelt arbete. Det är inget som ordnas med demonstrativa yxhugg i en budget.

Men inriktningen av reformarbetet klarnar nu. För att få det uträttat är blockpolitikens intjatade formler av noll och intet värde.

Läs också

( 14 st )

Läs mer om dessa ämnen

ArbetsförmedlingenUnionenCenterpartietArbetsmarknadInrikespolitikLedare
Relaterat