Jari Puustinen (M), Arne Jonsson (C) och Jimmy Jansson (S) borde låta sina partiers fullmäktigeledamöter rösta efter eget huvud i det omstridda nämndvalet.

Varför vill de inte stoppa SD?

Ledare

Det råder dödläge i Eskilstuna inför ett val av stor betydelse för oppositionen.

Ledartexten är skriven av tidningens ledarredaktion och speglar tidningens liberala värderingar och åsikter. Ledartexten är inte en nyhetsartikel. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

Det handlar om tillsättande av posterna som andre vice ordförande i nämnderna. Dessa ger ett visst arvode och ses som viktiga i oppositionsarbetet.

Valsituationen är delvis ny. För fyra år sedan gick V, MP, L och KD ihop och fördelade andre vice-posterna mellan sig. SD fick inga. Tillvägagångssättet hör till politikens spelregler. Tillsättning av vissa politiska befattningar i kommuner görs via olika typer av samarbeten mellan partier.

Denna gång räcker dock inte de fyra oppositionspartiernas röster. De har 13 mandat tillsammans. SD har också 13. Om rösterna utfaller 13-13 blir det lottning.

Den politiska majoriteten kan bryta dödläget genom att lägga sina röster på de fyra partiernas kandidater. Men S, M och C vägrar. De avser inte delta i omröstningen om andre vice ordförandeposterna. Någon motivering ger de inte och när de kritiseras slår de ifrån sig på ett föga imponerande sätt.

Barockt och skrattretande, kallar kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S) jämförelsen av Socialdemokraternas agerande i Eskilstunas fullmäktige med det i riksdagen.

– Här handlar det inte om att inleda ett politiskt samarbete utan om hur oppositionen ska fördela sina uppdrag, och det är en helt annan sak, säger han i EK/ST.

Ja, det är en annan sak. Men Socialdemokraternas relation till SD i den nya riksdagen rör inte bara det hittills avvisade samarbetet i sakfrågor. Det handlar lika mycket om fördelningen av riksdagsuppdrag. Socialdemokraterna var där med om att stoppa Björn Söder (SD) från att bli andre vice talman. Socialdemokraterna, Moderaterna och Centern var också med i en uppgörelse som utestängde Sverigedemokraterna från presidieposter i riksdagens utskott, vilket är jämförbart med presidieposterna i kommunala nämnder.

Eskilstunamoderaternas agerande förvånar mindre. Flera lokala moderater ute i landet har uttryckt sig positivt om ett närmande till SD. På Moderaternas Eskilstunalista fanns det åtminstone en person som åsiktsmässigt står nära SD, som EK/ST har berättat om. Den lokala partiledningen ser inte det som ett problem.

Socialdemokraternas och Centerns inställning är desto märkligare. I valet profilerade sig S på riksplanet som garanten mot inflytande för Sverigedemokraterna. Centerpartiet byggde en stor del av sin valrörelse på budskapet att C är en motpol till SD.

De båda partiernas beslut lokalt väcker frågor om deras syn på SD.

Men än finns det tid att tänka om. Fram till 2014 deltog alla partier i omröstningarna om oppositionsposterna i nämnderna. Dessa tillsattes i en bred överenskommelse, precis som presidieplatserna i riksdagen. Först när SD gjorde anspråk på att bli valda till andre vice gick S, M och C och gömde sig.

Så varför inte låta majoritetens fullmäktigeledamöter delta i den slutna omröstningen om andre vice-posterna? Varje ledamot har då valet att lägga en blankröst eller rösta på något av förslagen. Då visar det sig om Jimmy Jansson (S), Jari Puustinen (M) och Arne Jonsson (C) har sina partikamrater med sig på linjen att inte delta i oppositionsvalet.

Vågar de göra så?

Läs också

( 15 st )

Läs mer om dessa ämnen

Eskilstuna kommunKommunalpolitikLedareVal 2018
Relaterat