Socialdemokraterna i Eskilstuna HELA DENNA SIDA ÄR EN ANNONS
  • 70 nya förskoleavdelningar ska byggas
  • Jimmy Jansson (S)
  • Minst 5 nya äldreboenden ska byggas
1/

Miljardsatsning på välfärden i Eskilstuna

Socialdemokraterna i Eskilstuna

Förskolor och äldreboenden byggs som aldrig förr. Eskilstunas stadsbild kommer att förändras påtagligt de kommande åren. På många platser kommer det snart att stå ett nytt äldreboende, en ny skola eller en ny förskola.

70 nya förskoleavdelningar

- Vi har lagt en budget som tar höjd för minst 70 nya förskoleavdelningar, ett flertal nya skolor och minst 5 nya äldreboenden. Över fem miljarder kronor har vi avsatt för att möta Eskilstunabornas behov av välfärd. Så beskriver Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande, det som ligger framför oss.

De äldre blir fler. Barnen ökar till antalet och så även efterfrågan på förskoleplatser och skolor. Till dessa byggnader för verksamheten måste mängder av personal med god utbildning rekryteras. Också det en stor utmaning men som det finns resurser avsatta i budget för.

Följ Socialdemokraterna i Eskilstuna på facebook

Trygghet när du blir äldre

De äldre som byggt vårt samhälle och nu behöver vård ska få det. Det handlar om anständighet. Och ska vi kunna minska grupperna i förskolan och i klassrummet måste vi ha fler lokaler. Vi kan inte bara fylla på i de som finns. Det skapar orimlig arbetsmiljö för personal och elever. Därför måste vi bygga allt detta, fortsätter Jimmy Jansson (S)

Det är en stor utmaning i att både hitta mark på rätt ställen, inte bygga för dyrt och dessutom attrahera personal till allt detta. Men det måste göras för att möta behoven och kommunen är i full gång med att genomföra det som av många beskrivs som en historisk satsning och utbyggnad av välfärden i Eskilstuna. Redan nu byggs ett äldreboende och en förskola på Kvarteret nätet i Munktellstaden.

Barn och äldre går före skattesänkningar

-Det är klart att det kostar pengar med välfärd. Men ska vi bygga ett starkare samhälle och ett tryggare Eskilstuna måste detta göras. Välfärden är viktig för oss genom hela livet. Eskilstuna är i princip en normalskattekommun idag. Jag är säker på att de flesta eskilstunabor tycker att satsningar på våra barn och äldre kommer före stora skattesänkningar. Och genom att fler jobbar och bidrar blir det lättare att klara uppgiften, avslutar Jimmy Jansson.

Var med och styr Sverige i rätt riktning. Du behövs!

Så mycket nya pengar satsar kommunen nu när Socialdemokraternas och dess samarbetspartiers budget gått igenom:

• 345 miljoner kr i resurstillskott till skolan

• 240 miljoner kr i resurstillskott till äldreomsorgen

• 600 miljoner kr till ca 70 nya förskoleavdelningar

• 950 miljoner kr för minst 5 nya äldreboenden

• 1,4 miljarder kr för nya skolor varav en gymnasieskola

• 40 miljoner kr till skol- och förskolelokalslyft

• 400 miljoner kr i äldreboendelokalslyft

• 20 miljoner kr i idrottsplats- och arenalyft

• 5 miljoner kr i konst- och kulturlyft

• 5 miljoner kr i lekparkslyft