Eskilstuna Energi & Miljö HELA DENNA SIDA ÄR EN ANNONS
Nya Stiga Sports Arena bjuder in till träning, idrottsevenemang, konserter och mässor.

Välkommen till miljösmarta Eskilstuna

Eskilstuna Energi & Miljö

Utrymme för att växa och utvecklas. Att plugga, idrotta, gå på konsert och simträna. Eskilstuna är en stad fylld av möjligheter och mötesplatser för både nuvarande och kommande generationer. Stiga Sports Arena och Munktellbadet är två nya, miljösmarta byggnader. Båda lever upp till strikta miljökrav och är anslutna till fjärrvärme.

Eskilstuna växer så att det knakar – och har höga ambitioner att bygga hållbart. Nya byggnader som Stiga Sports Arena och Munktellbadet berikar stadsmiljön och öppnar upp för nya aktiviteter och möten, samtidigt som de lever upp till strikta miljökrav. Eskilstuna Kommunfastigheter har byggt båda dessa anläggningar på uppdrag av kommunen.

– Det är självklart för oss att bygga enligt strikta miljönormer. Medvetenheten kring gröna frågor är stor och det ställs krav på hållbarhet från både invånare och politiker. Tanken är ju att dessa byggnader ska användas av många generationer framöver. Då gäller det att bygga miljösmart från början, säger Camilla Andersson, projektchef på Eskilstuna Kommunfastigheter.

– Kommunfastigheter väljer alltid fjärrvärme när det finns möjlighet, säger Camilla Andersson, projektchef på Eskilstuna Kommunfastigheter.

Camilla Andersson var projektledare av byggprojektet för Stiga Sports Arena. Första spadtaget togs i maj 2015 och anläggningen färdigställdes i april 2017. Tillsammans med arkitekter, byggarbetare, projektledare och konsulter såg

Camilla Andersson till att tusentals detaljer sammanstrålade till en funktionell, snygg helhet med hög tillgänglighet.

– Det var en mäktig känsla att närvara på smygpremiären av arenan den 6 april i år. Då spelade GUIF mot Ystad och alla 3 700 sittplatserna i A-hallen var fyllda. Arenan hade passerat slutbesiktningen bara några dagar innan matchen, berättar Camilla Andersson.

Eskilstuna kommun påbörjade planeringen av arenan 2010. Redan i ett tidigt stadium beslutades att den skulle miljöcertifieras.

– Arenan är en exceptionellt stor satsning och därför ville vi förstås välja det bästa man kan tänka sig ur miljösynpunkt. Då landade det på Miljöbyggnad Guld, som väger in allt från byggmaterial till energianvändning. Att bygga miljösmart och använda grön energi som exempelvis fjärrvärme var en självklarhet. Nu fick vi verktyg och manualer som gjorde processen tydlig, säger Kristina Birath, Miljö- och samhällsbyggnadsdirektör på Eskilstuna Kommun.

Eskilstuna har tidigare saknat en inomhusarena anpassad för elitidrott, som exempelvis GUIF-matcher.

– Nu finns en anläggning som erbjuder goda möjligheter till elitsport. Men minst lika viktigt var att skapa en arena för alla. Här kan man till exempel spela rullstolsbasket, det finns ytor för olika sorters bollsporter och skolor kan använda arenan i sin idrottsundervisning, säger Kristina Birath.

Miljöfördelarna med att ansluta den nya arenan till fjärrvärme är stora. På kraftvärmeverket i Eskilstuna eldas avverkningsrester som trädtoppar, bark och grenar från skogsindustrin – resurser som annars hade gått till spillo. Genom eldningen värms vatten upp och leds därefter ut i rör till de fastigheter som är anslutna till fjärrvärmenätet.

Det avsvalnade fjärrvärmevattnet leds sedan tillbaka till kraftvärmeverket, där det värms upp på nytt och pumpas tillbaka ut i rören. Så går det runt – bekvämt, bekymmersfritt och miljövänligt.

Eftersom Eskilstuna Energi och Miljös kraftvärmeverk eldar i princip enbart med förnybara bränslen blir utsläppen minimala. Den rök som bildas renas i flera steg. Gaserna passerar även ett spärrfilter, som hindrar flygaska och andra mikroskopiska partiklar från att komma ut i luften.

– Fjärrvärme är ett alternativ som står sig mycket väl i konkurrensen med nya energisorter. Det är miljövänligt och smart – systemet går att utveckla och anpassa efter framtida behov, säger Peter Keller, chef för Teknik och utveckling på Eskilstuna Energi och Miljö.

Eftersom fjärrvärmenätet redan finns kan man fokusera på att utveckla sättet det används på.

– Framöver kommer vi att se mer energiåtervinning. Det innebär bland annat att spillvärme kan användas för att värma upp hela fastigheter, säger Peter Keller.

Alva Wahlberg, Madeleine Svennestam-Lindell och Julia Hallkvist är några av alla Eskilstunabarn som trivs på nya Munktellbadet.

En kort promenad från Stiga Sports Arena ligger Munktellbadet, vilket är det första badhuset i Sverige som uppfyller kraven för Miljöbyggnad Guld. Munktellbadet har låg energikonsumtion. Den energi som behövs kommer även här från lokalproducerad fjärrvärme. Elen som används i anläggningen är från kommunens egna vindkraftverk, från de 191 solcellerna på byggnadens tak samt miljöel från Eskilstuna Energi och Miljö.

Vattenanvändningen minskas genom att man återcirkulerar och renar badvattnet, som kommer från Hyndevads Vattenverk.

På andra sidan Eskilstunaån byggs Mälardalens högskolas nya campus. Siktet är även här inställt på att anläggningen ska miljöcertifieras samt anslutas till fjärrvärme.

– Arenan, Munktellbadet och nya campuset är tre byggnader som kommer att betyda oerhört mycket för Eskilstuna och för dem som växer upp här. Dessutom visar dessa byggnader att vi satsar på att utvecklas som stad. Vi vill vara en levande stad med rikt utbud, säger Kristina Birath.

Klicka här och läs vår tidning Hos Oss!

Fakta/Miljöbyggnad Guld

• För att bli certifierad Miljöbyggnad Guld krävs det att både själva byggprocessen och den färdiga fastigheten lever upp till hårt ställda krav inom energihushållning, inomhusmiljö och materialval.

• Förutom låg energiförbrukning ska byggnaden använda klimatsmart energi för att bli godkänd. Ett exempel på sådan energi är fjärrvärme från Eskilstuna Energi och Miljö, vilket Stiga Sports Arena och Munktellbadet är anslutna till.