Hur får man barn att läsa mer? I Danmark satsar folkbiblioteken på ett utställningsprojekt. Arkivbild. Foto:

Bibliotek vill fånga barnens läslust

Litteratur

Hur får man barn att läsa mer? I Danmark tror tio folkbibliotek att en av lösningarna kan vara ett utställningsprojekt. I "Fang fortaellingen" slås ett slag för den läsupplevelse en riktigt bra berättelse kan ge.

Danska barn läser mindre på fritiden och lägger mer tid på digitala medier än tidigare, skriver Berlingske Tidende. Sedan 2010 har antalet barn som läser flera gånger i veckan rasat från 61 procent till 56 visar en undersökning av 9 000 danska skolelevers läsvanor gjord av Taenketanken Fremtidens Biblioteker.

De tio folkbiblioteken har i samarbetsprojektet "Fang fortællingen" tagit fram tio olika utställningar som tar avstamp i tio olika barnböcker. Den första utställningen "Heltemod & Hamskifte", som baseras på Josefine Ottesens bok "Vikingesagn" öppnar på biblioteket i Herlev på lördag. Utställningen består av fem stora moduler utformade som runstenar, i vilka barnen kan ge sig in i vikingarnas värld och höra författaren ge smakprov ur boken.

Mest delat denna vecka