EU-oenighet försvårar kamp mot skatteflykt

Politik

EU-länderna slår vakt om sina nationella skattesystem.

Därför kan storföretag fortsätta undgå skatt även inom EU.

EU har det senaste årtiondet tagit stora steg i kampen mot skatteplanering som eroderar ländernas skattebaser. Men det arbetet går oftast trögt.

Många medlemsstater slår vakt om sina nationella skatteregler för att kunna locka till sig stora företag och därmed jobb.

Ett exempel på hur känsliga skattefrågor kan vara i EU är finansministrarnas försök att enas om en svart lista över skatteparadis. Förhandlingarna är svåra, trots att det handlar om skatteparadis utanför EU:s gränser.

Låg skatt lockar

EU-länder som Luxemburg, Malta och Irland lockar till sig företag bland annat genom låga bolagsskatter. De vill inte att närmast obefintliga bolagsskatter ska vara ett kriterium för att hamna på svarta listan.

Medlemsstater erbjuder även multinationella företag särskilt fördelaktiga skattearrangemang. Amerikanska Apple har sluppit 13 miljarder euro i skatt på Irland som EU-kommissionen nu vill att Irland kräver in.

Kommissionen anser till exempel också att Luxemburg beviljat Amazon skatteförmåner som bryter mot EU:s konkurrensregler. Ytterligare exempel är att kommissionen för ett par år sedan slog ned på Nederländerna förmånliga behandling av Starbucks.

Inga skatteparadis

Hjälporganisationen Oxfam pekade nyligen ut Nederländerna, Irland, Cypern och Luxemburg som några av världens "värsta" skatteparadis.

Men enligt Margareta Nyström, internationell samordnare på svenska skatteverket, så kan man utifrån gamla kriterier inte tala om skatteparadis i EU.

Med skatteparadis i traditionell mening sker inget informationsutbyte mellan myndigheter, banksekretessen är ogenomtränglig och där finns inga krav på att företags verkliga ägare ska framgå.

— Inget EU-land uppfyller de kraven längre, säger Nyström.

Ny fart?

EU-kommissionen hoppas nu att den nya så kallade Paradisläckan ska få ny fart på kampen mot skatteplanering och skattefusk.

Förutom en svart lista över skatteparadis ska EU-länderna försöka enas om en plikt för skatterådgivare att informera om skatteupplägg till skattemyndigheter. Det skulle ge svenska skatteverket möjlighet att tidigt slå larm till finansdepartementet om att skattregler behöver ändras.

Ett annat förslag är skattemyndigheterna ska få ökad tillgång till EU-ländernas nationella register över verkliga ägare i företag och fonder. I dag krävs en konkret misstanke om skattefusk.

Enighet krävs

— Det finns ett stort intresse hos finansministrarna att komma vidare i sådana här frågorna, säger finansminister Magdalena Andersson (S).

Men i skattefrågor så krävs enighet för att fatta beslut i EU:s ministerråd. Sverige tillhör de länder som inte vill ge EU ökad beslutsrätt på skatteområdet.

Därför är det svårt att enas om till exempel en gemensam definition av skattebasen för bolagsskatt eller en ny beskattningsform för att digitala bolag som Facebook och Google ska betala skatt där de har sin marknad.

— Det är viktigt att länder själva bestämmer om sina skatter. Det är nationell kompetens – men det hindrar ju inte att det är bra att det blir en sådan här diskussion. Jag utgår ifrån att inget av medlemsländerna i EU vill framstå som att man ägnar sig åt skattekonkurrens, säger Andersson.