• Rättstekniker utanför den byggnad där tre personer – en mamma och två barn – hittades döda i Västra Frölunda. Foto:
  • Kriminologen Nina Rung konstaterar att det är relativt vanligt att det finns en psykiatrisk problematik i bakgrunden vid den här typen av brott. Arkivbild. Foto:
1/

Experter: Mycket ovanligt med familjemord

Brott

Att en man dödar sin partner och dessutom tar livet av sina barn är mycket ovanligt. Statistiskt står sådana här brott för ungefär en halv procent av allt dödligt våld i Sverige, enligt Shilan Caman, forskare vid Karolinska institutet och verksamhetsutvecklare på Rättsmedicinalverket.

— Det är nästan uteslutande män som utövar den här typen av brott, det är väldigt sällan en mamma dödar sin partner och sedan barnen. Och i ungefär 50 procent av de här fallen brukar gärningsmannen också själv ta livet av sig, säger hon till TT.

Fäder som mördar

Vad får en pappa att döda sin familj? Eftersom de svenska fallen är så få refererar Shilan Caman till internationell forskning som visar att morden ofta sker i samband med en separationsprocess eller på grund av svartsjuka.

Studier visar också att det är relativt vanligt att det finns en psykiatrisk problematik i bakgrunden när föräldrar dödar sina barn.

— Det är mycket vanligare än när man "bara" dödar sin partner, konstaterar kriminologen Nina Rung som har arbetat mycket med frågor som våld och sexualiserat våld mot kvinnor.

Svåra att ringa in

Eftersom de är så ovanliga är den här typen av mord svåra att ringa in och förebygga. Men i exempelvis Mödravårdscentralens riktlinjer ingår det numera att personalen ska fråga de blivande mammorna om de är utsatta för våld i sina relationer.

— Just den här typen av brottslighet är väldigt ovanlig. Men det är klart att man alltid kan göra mer, säger Nina Rung och fortsätter:
— Det är därför som till exempel Mödravårdscentralen har fått i uppgift att fråga om utsatthet för våld. Jag vet att det inte görs överallt för att man tycker att det är lite besvärligt att fråga, man har inte riktigt rutiner för det. Och det är så klart ett problem att man inte har en struktur och rutin för hur de här frågorna ska ställas.

Nina Rung och Shilan Caman är eniga om att det förebyggande arbetet måste börja tidigt – redan när de första tecknen på våld visar sig.

— Det behövs tydligare riktlinjer för hur partner- och familjevåld ska upptäckas inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och skola. Dessutom behöver det finnas en tydligare struktur och beredskap för vad man ska göra när man upptäcker våldet, säger Shilan Caman.

Fakta: Dödligt våld mot barn

När ett barn dör till följd av våld är det i tre fall av fyra föräldern som är förövaren.

Under åren 1973–2008 dödades i Sverige sammanlagt 184 barn av 151 föräldrar, alltså fyra till fem barn om året under perioden.

Trenden under perioden var att antalet fall per år minskade något.

Forskare har jämfört föräldrar som dödat sina barn med personer som dömts för mord eller dråp på vuxna och hittat många skillnader.

Många av föräldrarna hade någon gång tidigare fått psykiatrisk vård.

Det var också vanligare att dessa föräldrar tidigare vårdats för självskador eller självmordsförsök.

Svårare psykiatrisk sjukdom som depression, psykos eller personlighetsstörning visade sig vara en stark riskfaktor.

Källa: Henrik Lysell, forskare vid Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet