• Fritidsfiskaren Markus Lundgren i Kungsbacka har hummertinorna redo inför premiären tidigt på måndagen. Han tycker att de hårdare reglerna är bra, och tror att de kan leda till ett mer givande fiske på sikt. Foto:
  • Hummer på fiskauktionen i Göteborg vid förra årets premiär. Vikten var ett kilo. Foto:
1/

Färre tinor ska ge fler humrar på sikt

Fiske

Färre tinor för varje fiskare är en nyhet i årets hummerfiske, som fått skärpta regler för att stärka beståndet. Ett syfte är att fritidsfiskare inte ska fånga mer än de själva äter upp. Att hummer sålts olagligt är känt.

När hummerfisket startar i gryningen på måndagen är det med nya förutsättningar. Forskare har konstaterat att humrarna längs västkusten blivit färre över tiden. Nu är nya regler för att skydda arten på plats.

Den viktigaste inskränkningen gäller antalet redskap. Yrkesfiskare med licens får i år använda max 40 tinor, i stället för 50 som förut. Fritidsfiskarnas rätt blir mer än halverad, från 14 tinor tidigare till bara sex i år.

Fritidsfisket störst

Till skillnad mot vad som gäller för de flesta arter är det fritidsfisket som både fiskar mest och tar upp flest humrar, inte yrkesfiskarna.

Samtidigt har det funnits en mörk gråzon, där fritidsfiskare sålt hummer eller använt fångsten i byteshandel. Båda varianterna är förbjudna.

— Jag har ju inga konkreta bevis, men vi vet att det förekommit, säger Martin Karlsson, utredare på Havs- och vattenmyndigheten.
— Vi beräknar att sex tinor räcker för att tillgodose sitt eget behov, påpekar han.

Begränsningen får stöd av Markus Lundgren, fiskevårdschef på Sportfiskarna. Organisationen sysslar inte med hummerfiske, men Lundgren är själv hummerfiskare på fritiden och insatt i frågan.

— Folk som har ett jobb hinner sällan med att ta hand om 14 burar. Jag kör med fyra. Det varierar mycket hur många man har. Pensionärer med mycket tid kanske har haft 14, säger Lundgren.
— Man vittjar burarna helst varje dag, om inte vädret sätter stopp. Vi brukar säga att ju mer du vittjar, desto mer får du, tillägger han.

Höjt minimimått

Markus Lundgren tror att de flesta fiskare stöder den hårdare regleringen, för att få ett starkare hummerbestånd.

Förutom antalet tinor är de två viktigaste förändringarna att minimimåttet höjs, så att humrar som är kortare än 90 millimeter över ryggskölden måste läggas åter i vattnet, samt att säsongen förkortas. Fritidsfisket avslutas den 30 november.

— Det drabbar riktiga entusiaster, som jag, som tycker om att vara ute även i december. Men för de flesta fritidsfiskare har det liten påverkan. Den stora koncentrationen av fiske är under de första veckorna, säger Markus Lundgren.

Forskarnas bedömning av hummerbeståndet bygger på en kombination av historiska data, rapporter från fiskare och provfisken. Trots begränsningar av fisket under senare år anses beståndet inte ha blivit större.

Fakta: Hummer

Hummer finns i Skagerrak, Kattegatt och norra Öresund på 10–30 meters djup.

Kan som mest bli runt 50 centimeter lång och väga fyra kilo. Blir upp till 60 år gammal.

Lever stationärt på bottnar med stenar och klippor.

Är aktiv på natten. Alla slags djur på havsbotten ingår i hummerns föda.

Är känslig för temperaturen i vattnet. Det måste vara minst 15 grader för att hummern ska fortplanta sig. Men blir det över 22 grader dör den.

Källa: Havs- och vattenmyndigheten

Fakta: Hummerfiske

Man får inte ta upp humrar med en ryggsköld som är kortare än 90 millimeter, och inte heller honor med yttre rom.

Hummertina är det enda tillåtna redskapet. Måste ha två flyktöppningar med en minsta diameter på 54 millimeter.

Fritidsfiskare får använda högst sex tinor per person. Yrkesfiskare med licens får använda 40 tinor.

Redskapen måste vara korrekt märkta och utmärkta.

Fritidsfisket avslutas den 30 november. Yrkesfisket pågår till den 31 december.

Det är bara yrkesfiskare som får sälja sin fångst.

Källa: Havs- och vattenmyndigheten

Mest delat denna vecka