Anhängare till Lula da Silva krävde under en demonstration i början av veckan att den före detta presidenten i Brasilien släpps ur fängelset. Foto:

FN:s människorättsråd: Lula bör få kandidera

Brasilien

Lula da Silva, som anmält sig som kandidat till presidentvalet i Brasilien trots att han sitter i fängelse, bör få utöva sina politiska rättigheter. Det anser FN:s människorättsråd (UHRC) och hänvisar till att Lula överklagat sin dom.

Rådet vill att "Brasilien vidtar alla nödvändiga åtgärder för att säkra så att Lula kan åtnjuta och utöva sina politiska rättigheter under tiden i fängelset, som en kandidat i presidentvalet 2018". Det är endast efter det att Lulas överklagan avgjorts i en rättvis juridisk process som det kan bli möjligt att diskvalificera honom, enligt UHCR.

Lula anser att domen på tolv års fängelse för mutbrott är politiskt motiverad. Efter två tidigare mandatperioder som Brasiliens president är han fortfarande oerhört populär i landet.