Gröt och vällingprodukter för barn har höga halter av tungmetaller som arsenik och kadmium, enligt en undersökning. Men Livsmedelsverket tycker inte att föräldrar behöver vara oroliga. Arkivbild. Foto:

Höga halter tungmetaller i gröt och välling

Hälsa

Flera gröt- och vällingprodukter för barn innehåller höga halter tungmetaller, bland annat kadmium och arsenik.

Endast en eller två portioner kan räcka för att nå till rekommenderade maxnivåer, enligt en undersökning av Testfakta.

— Det här visar att både myndigheter och företag måste fortsätta att arbeta för att sänka halterna av tungmetaller i barnmat, säger Rickard Bjerselius, toxikolog på Livsmedelsverket, till TT.

När det gäller arsenik räckte det med en eller två portioner av vissa produkter för att komma upp i Livsmedelsverkets rekommenderade maxnivåer, enligt Testfaktas undersökning av gröt- och välling för barn.

"Oacceptabelt"

Liknande resultat uppmättes när flera av produkterna testades för kadmium. I en mjölkfri gröt var halten till och med över gränsvärdet för hur mycket kadmium som får finnas i själva produkten.

— Det här är ingen analys som vi själva gjort. Men ligger halterna över gränsvärdet så är det naturligtvis oacceptabelt. Det måste företaget i fråga titta på, säger Rickard Bjerselius.

Trots att halterna ligger nära – eller i vissa fall över – gränsvärdena tycker han inte att föräldrar behöver vara oroliga.

— Nej, jag tycker inte det. Vi har funderat mycket på det på Livsmedelsverket. Men i och med att det trots allt är en så pass förhållandevis kort period i ens liv som man äter den här gröten eller vällingen, så tycker vi inte att man ska vara orolig, säger Rickard Bjerselius.

Bästa rådet: Variera maten

Orsaken är att Livsmedelsverkets gränsvärden är satta utifrån att man äter lika mycket av produkten under hela livet, vilket inte är troligt med den här typen av produkter.

— Jag tycker att man ska använda vårt bästa och kanske mest grundläggande råd: Att variera den mat man äter så långt det går.

Livsmedelsverket håller just nu på att analysera en egen studie där man undersökt tungmetaller i barnmat och spädbarnsprodukter, som väntas bli klar senare i år.

— Vi har i flera år jobbat systematiskt med att analysera tungmetaller i olika spannmålsprodukter i Sverige, för att få bra data över vilken exponering vi har i den här typen av produkter. Vi har verkligen tagit det här på allvar, säger toxikolog Rickard Bjerselius.

Fakta: Arsenik och kadmium

Arsenikförekommer naturligt i berggrunden och tas upp av ris via jorden eller genom bevattning. Om man under lång tid utsätts för arsenik kan det ge ökad risk för cancer i bland annat lungorna eller urinblåsan. I livsmedel har arsenikhalterna tidigare konstaterats vara höga framförallt i riskakor och fullkornsris, vilket fick Livsmedelsverket att för två år sedan avråda föräldrar från att ge barn riskakor. Myndigheten rekommenderar vuxna att inte äta ris eller risprodukter varje dag. Det finns inget specifikt gränsvärde för arsenik i barnmatsprodukter, endast för de råvaror som används till barnmat.

Kadmiumfinns naturligt i jorden, men föroreningar och olika slags gödsel kan öka halterna. Kadmium stannar kvar i kroppen under lång tid och lagras i njurarna, vilket på lång sikt kan leda till att organen skadas. Ämnet är även kopplat till benskörhet, minskad reproduktionsförmåga och tros vara cancerframkallande. Livsmedelsverket rekommenderar att minska eller undvika att äta lever och njure, det bruna köttet från krabba samt vildväxande snöbolls- och kungschampinjoner. Även keramik- eller emaljerade kärl kan lösa ut kadmium från glasyren och färgen. Gränsvärdet för kadmium i gröt- och vällingpulver är 0,04 milligram per kilo.

Källor: Livsmedelsverket och Testfakta

Fakta: Råd till föräldrar

Livsmedelsverkets bästa råd till oroliga föräldrar är att ge barnen så varierad kost som möjligt – både när det gäller vilket typ av mat och vilka fabrikat man köper.

Att laga egen gröt och välling gör troligen inte saken bättre, eftersom halterna av tungmetaller kan vara högre i råvaror man köper i affären. De livsmedel som är riktade mot barn omfattas nämligen av striktare krav och hårdare kontroller.

Källor: Livsmedelsverket och Testfakta