Provsvar visar att dricksvattnet i Eskilstuna innehåller koliforma bakterier. Arkivbild. Foto:

Fortsatt vattenproblem i Eskilstuna

Dricksvatten

Eskilstuna kommun ökar halten av klor i dricksvattnet sedan nya provsvar har visat att vattnet i delar av Eskilstuna fortfarande innehåller förhöjda bakteriehalter.

Invånarna uppmanas också att fortsätta att koka dricksvattnet.

"Därefter kan det användas som vanligt", skriver VA-chefen Admir Ibrisevic i ett pressmeddelande.

Utöver kloreringen spolas vattenledningarna för att komma tillrätta med problemet.

Mest delat denna vecka