Julhandeln lyfte december månads försäljningsvolym inom detaljhandeln. Arkivbild. Foto:

God jul för handeln

Ekonomi

Julhandeln lyfte december månads försäljningsvolym inom detaljhandeln.

Försäljningsvolymen ökade med 3,3 procent i december 2017 jämfört med motsvarande månad 2016 enligt nya siffror från Statistiska centralbyrån (SCB).

Omsättningen för detaljhandeln mätt i löpande priser ökade samtidigt med 2,3 procent.

"Detaljhandelns försäljning under årets sista, och viktigaste, månad slog rekord i år igen. Den preliminära försäljningssiffran för detaljhandeln landade på drygt 77,9 miljarder kronor, vilket motsvarar en tillväxt om 2,3 procent", skriver HUI Research i ett pressmeddelande.

Det preliminära resultatet för december var dock något sämre än HUI:s prognos som låg på 3,0 procent.

"Rekordförsäljning under Black Friday ligger sannolikt bakom att flera delbranscher i sällanköpsvaruhandeln uppvisade en svag utveckling under julmånaden", skriver HUI i pressmeddelandet.