Bild från nedslagsplatsen där Jas Gripenplanet kraschade den 21 augusti. Foto:

Gripenplanet kraschade i känsligt markområde

Olycka/Hälsa

Jas Gripenplanet som kraschade i Blekinge tidigare i veckan kan ställa till det för boende i området då haveriet inträffade i ett känsligt vattenområde, rapporterar Sydöstran.

— Flygplanet ligger mitt i tillrinningsområdet för våra brunnar i den nya vattentäkten. Men vi vet som sagt ännu väldigt lite, utan får förlita oss på den information som kommer från Försvarsmakten, säger Conny Miketinac, VA-chef på det kommunala vatten- och avloppsbolaget Miljöteknik i Ronneby.

Nya ledningar

Just nu håller man på att lägga nya vattenledningar i marken mellan brunnar i Karlsnäs och vattenverket i Brantafors, i Kallinge.

— Haveriet skedde inom det som ska bli det yttre vattenskyddsområdet, vilket kanske kan ses som lite tursamt. Det kunde ju i det avseendet ha varit värre och närmare själva brunnarna, säger Eva-Marie Lundberg, inspektör på miljö- och byggnadsförvaltningen, till tidningen.

Vintern 2013 blev det känt att dricksvattnet i Kallinge och Ronneby innehöll höga halter av den numera förbjudna kemikalien PFAS. Runt 5 000 barn och vuxna beräknas ha fått i sig de syntetiskt framställda kemikalierna via dricksvattnet. Utsläppskällan var en brandövningsplats vid flygflottiljen F17. Försvaret har tagit på sig ansvaret för att vattnet förorenats, men säger sig inte ha känt till riskerna med brandskummet.

Runt 170 personer i Kallinge och Ronneby har dragit det kommunala vattenbolaget inför rätta efter att dricksvattnet under flera år varit förorenat.

Framgångsrikt

Statens haverikommission har nu lämnat platsen där ett Jas 39 Gripen kraschade. Utredningsgruppens ordförande Helene Arango Magnusson beskriver insatsen som framgångsrik.

— Vi har hittat och tagit hand om totalt fem minnesenheter som nu ska skickas till analys. Vi har också beslutat att motorn ska bärgas och undersökas, säger Helene Arango Magnusson till P4 Blekinge.

Normalt dröjer det här typen av haveriutredningar tio-elva månader, men eftersom en fågelkollision redan beskrivits som orsaken skulle det kunna gå lite snabbare. Nu fortsätter utredningsarbetet, bland annat genom dialog med berörda myndigheter, på annat håll.

Rekommendationer

Utredningen mynnar ut i en offentlig rapport.

— Om det finns behov kan vi lämna rekommendationer till myndigheter eller andra aktörer på åtgärder som vi tycker att de borde göra för att åstadkomma förbättringar i deras verksamhet, sade Jonas Bäckstrand, ställföreträdande generaldirektör vid Statens haverikommission, till TT tidigare i veckan.