Karolina Hurve och Anna Jonsson, Brå, under pressträffen där Riksidrottsförbundet och Brottsförebyggande rådet (Brå) presenterade rapporten "Motverka otillåten påverkan inom idrotten", om trakasserier, hot och våld inom idrotten. Foto:

Polisen satsar långsiktigt på idrotten

Idrott

Den idrottsrelaterade kriminaliteten ska stoppas. Därför öppnas en särskild brottsofferjour, samtidigt som polisen lovar att fortsätta sin riktade satsning.

— Det är jätteviktigt. De som sysslar med det här har ett stort våldskapital, säger kriminalkommissarie Fredrik Gårdare.

I början av året fick Fredrik Gårdare, som leder polisens särskilda aktionsgrupp mot idrottsrelaterad kriminalitet, klartecken att fortsätta arbetet ytterligare ett år. Nu förlängs detta ytterligare.

— Jag kan nog säga att vi kommer att ha den här gruppen under lång tid framöver. Erfarenheterna säger att om man har börjat, om man har sett ett behov, så är det väldigt svårt att föra över det här i någon linjeverksamhet, säger Stockholms regionpolischef Ulf Johansson.

Utbrett problem

I en ny rapport från Brottsförebyggande rådet (Brå) förstärks bilden av att trakasserier, hot och våld är utbrett inom idrottsrörelsen. Ett problem, säger Brås utredare Karolina Hurve och Anna Jonsson, är att machokulturen inom idrotten leder till att vissa inte vill berätta om vad de har varit med om.

— Genom att prata om de här frågorna så gynnar det inte bara den enskilda personen utan även säkerhetsarbetet i stort, säger Karolina Hurve.
— Om utsatta behöver stöd men inte får det så kan det få stora konsekvenser. Det kan handla om att man väljer att sluta eller avgå eller att man inte berättar om nya incidenter. Och om man inte stöttar det här öppet så kan det också vara ett budskap om att påverkansförsök lönar sig. Och det är det sista man vill.

Därför är det fortsatta förtroendet för polisens särskilda aktionsgrupp extra viktigt, säger Fredrik Gårdare.

— Om vi skulle avsluta det här i december och lämna idrotten lite vind för våg för att klara sig själva... de måste ha med sig polisen också. De grupperingar som sysslar med det här organiserat, de har ett stort våldskapital och skrämselkapital. Det är grupperingar som är inblandade i annan grov brottslighet, och då måste polisen finnas där som en trygghet, säger Fredrik Gårdare.

Under fjolåret hanterade gruppen omkring 30 fall runt om i landet, där man plockade bort hotbilden mot utsatta personer, alltifrån publikvärdar och domare till förtroendevalda och vd:ar.

Hela idrottsrörelsen

De flesta fallen fanns inom fotboll och ishockey, men vilken idrott det handlar om är sekundärt, konstaterar både Brå-utredningen och Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson.

— Det är viktigt att vi lyfter det här från specialidrottsförbunden. Det är idrottsrörelsen som har problemet, säger Björn Eriksson.

Han hoppas vidare att polisens aktionsgrupp, som bara är stationerad i Stockholm, ska yngla av sig till Göteborg och Malmö. Fredrik Gårdare håller med:

— 2017 har vi mäktat med att agera på alla fall oavsett var i landet det har varit. Men det är på gränsen.

Metoo-rörelse

Ett annat led i satsningen mot idrottsrelaterad brottslighet är den stödlinje som RF i dagarna lanserat tillsammans med Brottsofferjouren. Dit kan brottsoffer inom idrotten vända sig, även anonymt.

— För mig är det förvånande att det inte har skett tidigare. Att använda sig av samarbete med brottsofferjourer, det gör man inom åldringsbrott, kvinnobrott, barnbrott, alla möjliga former av brott där man vet att det är svårt att polisanmäla. Varför skulle idrotten ställa sig vid sidan av det systemet? säger Björn Eriksson.

Fakta: Så ska RF förebygga kriminalitet

Riksidrottsförbundet listar ett antal nyckelfaktorer för att kunna förebygga och hantera våld och hot mot personer verksamma inom idrotten:

• Skapa en miljö där det är accepterat att lyfta dessa frågor och där man möts av lyhörda och respektfulla ledare som agerar i enlighet med dessa riktlinjer.

• Alla inom en idrottsorganisation ska veta vem man ska vända sig till (säkerhetsansvarig eller motsvarande) i nämnda frågor.

• Alla händelser, oavsett om det är ett brott enligt lagstiftarens mening eller förseelser som skapar en obehagskänsla, ska rapporteras till säkerhetsansvarig eller motsvarande.

• Samtliga brott ska polisanmälas, då en polisanmälan ofta är en förutsättning för att brottet ska kunna klaras upp, och för att gärningspersonen ska kunna gripas, men också för att förhindra nya brott. Det är dessutom ofta en förutsättning för att den drabbade ska kunna ta tillvara sina rättigheter.

• Polisanmälan ska göras av idrottsorganisationens säkerhetsansvariga eller motsvarande i dialog med den drabbade.

Källa: Riksidrottsförbundet.