Hushållens lån ligger oförändrat med en tillväxttakt på 7 procent, jämfört med december månad. Arkivbild. Foto:

Hushållens lån oförändrat

Ekonomi

De svenska hushållens lån hade i januari en årlig tillväxttakt på 7,0 procent. Det är en oförändrad takt jämfört med december, enligt Statistiska centralbyrån (SCB).

Ett år tidigare var tillväxttakten 7,1 procent.

Sammanlagt uppgick hushållens lån i januari till 3 821 miljarder kronor. Det är en ökning med 12 miljarder jämfört med december och en ökning med 240 miljarder jämfört med januari 2017.

Hushållens bostadslån uppgick i januari till totalt 3 130 miljarder kronor, en ökning med 13 miljarder jämfört med månaden före och en ökning med 213 miljarder jämfört med motsvarande månad i fjol.

Statistiken gäller hushållens lån hos banker och andra så kallade monetära finansinstitut (MFI).