De svenska småhuspriserna ligger stilla. Arkivbild. Foto:

Huspriserna ligger stilla

Ekonomi

Priserna på småhus var oförändrade under den senaste tremånadersperioden, maj–juli, jämfört med föregående tremånadersperiod. Jämfört med maj–juli 2017 har priserna stigit med en procent, enligt Statistiska centralbyrån (SCB).

Mellan tremånadersperioderna har priserna stigit i tio län och fallit i åtta län. I resterande län var priserna oförändrade.

På årsbasis har priserna stigit i 15 av 21 län. I fyra län har priserna fallit och i resterande län var de oförändrade.

Statistiken gäller småhus för permanentboende – både villor, parhus, rad- och kedjehus – samt fastigheter upplåtna med tomträtt.

Fakta: Prisutveckling i olika regioner

Småhusprisernas utveckling i procent under maj–juli i olika län och storstadsregioner:

Region Från föregående period Från föregående år

Jämtlands län 3 1

Kalmar län 3 5

Hallands län 2 0

Värmlands län 2 4

Norrbottens län 2 2

Örebro län 2 5

Södermanlands län 2 1

Västra Götalands län 1 2

Gävleborgs län 1 4

Östergötlands län 1 -1

Kronobergs län 0 1

Uppsala län 0 -2

Gotlands län 0 0

Blekinge län -1 6

Västerbottens län -1 2

Skåne län -1 2

Stockholms län -1 -6

Jönköpings län -2 4

Dalarnas län -3 1

Västmanlands län -3 1

Västernorrlands län -6 -1

Stor-Stockholm -1 -6

Stor-Göteborg 0 -2

Stor-Malmö -1 2

Källa: SCB