Konsumentpriserna i Sverige ökade i maj. Arkivbild. Foto:

Inflationen steg i maj

Ekonomi

Inflationstakten, enligt måttet KPIF, var i maj 2,1 procent, jämfört med 1,9 procent i april. Månadsförändringen var 0,3 procent, enligt Statistiska centralbyrån (SCB).

I KPIF, som är det mått som används för Riksbankens inflationsmål, är effekterna av ändrade bolåneräntor borträknade.

Enligt Nordeas chefsanalytiker Andreas Wallström kom dagens siffror från SCB in utan några större överraskningar, KPIF-utvecklingen låg helt i linje med bankens prognos.

Den totala inflationstakten, enligt måttet KPI, uppgick i maj till 1,9 procent, jämfört med 1,7 procent månaden före. Månadsförändringen var 0,2 procent.

Inflationstakten är förändringen av konsumentpriserna i årstakt, det vill säga jämfört med motsvarande månad året före. Med månadsförändring menas just prisförändringen mellan två månader.