PSA-prov i form av ett blodprov för att upptäcka prostatacancer. Arkivbild. Foto:

Nej till allmän screening av prostatacancer

Medicin/Hälsa

Återigen säger Socialstyrelsen nej till allmän screening av prostatacancer med hjälp av PSA-prov. Provet är för ospecifikt och fördelarna överväger inte nackdelarna, anser myndigheten som får mothugg av Prostatacancerförbundet.

Varje år dör mellan 1 800 och 2 400 svenska män i prostatacancer. Ett sätt att upptäcka sjukdomen i tid är med hjälp av ett så kallat PSA-prov, som mäter mängden prostataspecifikt antigen i blodet.

Men detta prov är inte så träffsäkert så tillvida att ett högt värde kan bero på andra orsaker än cancer. Dessutom är det långt ifrån alla tumörer som utvecklas till en livshotande sjukdom. Och att behandla patienter i onödan är det ingen som vill, eftersom det i många fall resulterar i både erektionsproblem och urin- och avföringsinkontinens.

Så bör sjukvården aktivt leta efter prostatacancer genom att erbjuda män mellan 50 och 70 år ett PSA-prov?

Överdiagnostik

Nej, säger Socialstyrelsen som för andra gången på kort tid utrett saken. Detta trots att det kommit nya varianter av detta prov som är mer specifika än de tidigare.

— SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering) har tittat på 14 olika tester och det finns inga belägg för att det här provet har blivit väsentligt mer träffsäkert. Därför anser vi fortfarande att nackdelarna överväger fördelarna, säger Lars-Torsten Larsson, avdelningschef på Socialstyrelsen.

Myndigheten pekar bland annat på en svensk studie som visar att det på 14 års sikt är mer än tio gånger så många män som överdiagnostiseras med en icke-dödlig prostatacancer, än som undviker död på grund av screening. Och de flesta som behandlas drabbas av biverkningar.

— Det finns inget annat land, förutom Kazakstan, som har allmän prostatacancerscreening av män, säger Lars-Torsten Larsson.

Håller inte med

Detta är dock inga argument som biter på Prostatacancerförbundet som säger sig vara "mycket besvikna" på Socialstyrelsens rekommendation.

— Man ska inte svära i radio eller tv, men vi trodde faktiskt att Socialstyrelsen skulle ta till sig de senaste rönen. Denna rekommendation bygger på 2014 års resultat, men sedan dess har mycket hänt, säger ordförande Kjell Brissman.

TT: Men en screening skulle ge onödigt många män erektions- och urinproblem, eller?

— Vi menar att man bör screena och sedan följa de män som har höga värden, exempelvis med hjälp av magnetkamera, för att se om det är en tumör som är på väg att bli farlig.

Följs inte upp

Jonas Hugosson, professor i urologi vid Göteborgs universitet, anser att Socialstyrelsens slutsats inte är så överraskande, givet utredningens uppdrag. I stället, säger han, borde myndigheten ha tagit ställning till den screening som redan sker.

— Hälften av alla män testar sig redan, men det finns ingen databas eller organisation som tar hand om detta så det finns ingen som vet om rätt personer testar sig, hur effektiv denna screening är, hur ofta de borde testa sig, vad det kostar och så vidare, säger han.

Socialstyrelsens Lars-Torsten Larsson håller med och pekar på undersökningar som visar att så många som var tredje man som på eget initiativ låtit testa sig och som har förhöjda PSA-värden inte följs upp av sjukvården. Dessutom är denna screening orättvis så tillvida att de som testar sig är oftast är de mer välutbildade.

— Det behövs en organisation och informationen måste bli bättre, säger Lars-Torsten Larsson.

TT: Har du själv testat ditt PSA?

— Det vill jag helst inte svara på.

Fakta: PSA-provet

PSA betyder prostataspecifikt antigen. Det är ett ämne som produceras i prostatakörteln och utsöndras i sädesvätskan.

Ett förhöjt PSA-värde i blodprov kan bero på prostatacancer eller någon annan sjukdom i prostatakörteln, som inflammation.

Lågt PSA-värde betyder mycket liten risk för behandlingskrävande prostatacancer. PSA-värdet ökar dock normalt med stigande ålder, varför provsvaret alltid måste relateras till patientens ålder.

Om du inte haft prostatacancer tidigare och om en läkare inte finner något anmärkningsvärt vid en undersökning brukar följande värden inte leda till någon åtgärd:

Under 50 år – lägre än 2,0 mikrogram PSA per liter blod.

50 till 69 år – lägre än 3,0 mikrogram PSA per liter blod.

70 till 80 år – lägre än 5,0 mikrogram PSA per liter blod.

Över 80 år – lägre än 7,0 mikrogram PSA per liter blod.

Ett värde över 10 mikrogram per liter blod brukar räknas som patologiskt, det vill säga sjukligt.

Källa: Vårdguiden 1177, med flera