Foto:

Kritik mot sjukhus efter patientdöd

Nyheter från TT

I februari 2016 sökte en 90-årig man vård vid akutmottagningen på Skånes universitetssjukhus (SUS) i Lund, efter att ha fallit och bland annat slagit i huvudet, skriver Sydsvenskan.

Vårdpersonalen trodde även att mannen drabbats av lunginflammation och beslut togs om förflyttning till vårdavdelning. Men där fanns ingen plats och han blev i stället liggande i korridoren på akuten i elva timmar.

Vårdpersonalen vände på mannen en gång. Utöver det fick han varken mat eller dryck eller någon annan vård.

Mannen flyttades till Centralsjukhuset i Kristianstad, där han avled dagen därpå efter ett hjärtstopp.

Mannens barn anmälde händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) som konstaterar att SUS i Lund inte levt upp till hälso- och sjukvårdslagen och att bristen på vårdplatser utgör ett hot mot patientsäkerheten.

Ivo konstaterade dessutom att vårdgivaren brustit i att planera, leda och kontrollera verksamheten och att dokumentationen varit undermålig. Omvårdnaden var även undermålig och det fanns även brister i uppföljningen av patientens provsvar, enligt Sydsvenskan.