Det finns både likheter och olikheter mellan dagens bostadsmarknad och hur det såg ut innan kraschen på 90-talet. Arkivbild. Foto:

Likheter med 90-talet på bomarknaden

Ekonomi

Dagens bomarknad har vissa likheter med 1990-talets situation som ledde fram till en priskrasch på bostäder. Men vid senaste finanskrisen stannade oron för prisras vid en avmattning.

— Den senaste gången vi har haft ett rejält prisfall på bostadsmarknaden är 1990/91 och ner till botten 93/94, säger Bo Söderberg, avdelningschef för analysavdelningen på Boverket.

Enligt Boverket föll då småhuspriserna på riksnivå med ungefär 20 procent, samtidigt som bostadsrätterna föll något mer. En annan uppmärksammad händelse är finanskrisen som slog till 2007/2008. Men då uteblev det befarade boprisfallet. I stället bromsade prisökningen in och landade på 1,6 procent under krisåret 2008 efter att ha stigit med ungefär 10 procent årligen från 2000 till 2007.

Kan det krascha igen?

Bo Söderberg på Boverket ser såväl likheter som skillnader mellan dagens bostadsmarknad och ekonomin i stort jämfört med åren runt 1990. En tydlig faktor är finansmarknadens avreglering 1985, vilken ledde till en friare kreditgivning och större utlåning. Även införandet av subventioner till bostadsbyggande i form av räntebidrag på 80-talet spelade in i bostadskraschen på 90-talet.

— Vissa menar att man stimulerande fram en överproduktion av bostäder då, säger Söderberg.

Runt 1990 inföll sedan flera saker som i kombination kan ha bidragit till bokraschen. Den stora skattereformen och den successiva avvecklingen av räntebidragen påverkade priserna. Samtidigt drevs räntenivåerna upp internationellt, bland annat till följd av den tyska återföreningen och ett höjt oljepris i spåren av Kuwait-kriget.

— Det var mycket som sammanföll som innebar ett totalt regimskifte på bostadsmarknaden, säger Söderberg.

Likheter med 90-talet

TT: Vad är likheterna mellan 90-talet och nu?

— Det finns tidiga tecken på att det är svårare att sälja nybyggda bostadsrätter. Det har också, nu när byggmarknaden uppfattats som het, dykt upp nya aktörer på den, vilket skedde då också, säger Söderberg.

Men det finns fler likheter.

— Möjligen ett regimskifte om räntorna nu är på väg upp. Möjligen finns det också vissa likheter med de investeringsstöd som nu införs till byggande av hyresbostäder, även om stöden den här gången kommer in i en betydligt senare fas. Det finns en liten potentiell risk att man stimulerar bostadsbyggandet för mycket och vid fel tidpunkt, säger Söderberg.

Fakta: Bopriser under tidigare finanskriser

Småhuspriserna föll med ungefär 20 procent på riksnivå mellan 1990/91 och 1993/94. Bostadsrätterna föll något mer.

Under finanskrisen som slog till 2007/2008 bromsade prisökningen in och landade på 1,6 procent under krisåret 2008. Innan dess hade priserna gått upp ungefär 10 procent årligen från 2000 till 2007.

Källa: Boverket.

Mest delat denna vecka