Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon och statsminister Stefan Löfven (S) gör tummen upp efter att det första spadtaget för den inledande sträckan av Norrbotniabanan har tagits. Foto:

Löfven invigde bygget av Norrbotniabanan

Transport

Statsminister Stefan Löfven (S) tog det första spadtaget när Norrbotniabanan började byggas i Umeå.

Järnvägen ska halvera restiden norrut längs kusten – men detaljplanen har ännu inte godkänts.

— Människor vill faktiskt snabbt och enkelt kunna ta sig runt i sin egen del av Sverige, i den del av Sverige som kallas för hemma. Man vill kunna pendla till jobbet, till högskolan eller universitetet, till vänner och släktingar, säger Löfven som tog det första symboliska spadtaget med en grävmaskin.

Norrbotniabanan ska i ett första skede gå från Umeå till Skellefteå. Den första delsträckan Umeå–Dåva som nu har påbörjats ska även kunna användas som ersättningsväg för Försvarsmakten.

Halverar restiden med tåg

Trafikverket räknar med att Norrbotniabanan kommer att leda till minskade koldioxidutsläpp på runt 80 000 ton om året. Samtidigt kan transportkostnaderna för godstrafiken sänkas med nästan en tredjedel eftersom både tyngre och längre tåg kan köra på banan jämfört med den befintliga rälsen som går inåt land.

Dessutom kan pendlarna se fram emot att restiden halveras, enligt myndigheten.

— När vi pressar restider blir det också lättare att bo där man vill bo, det blir lättare att ta ett arbete där jobben finns, det blir fler möjligheter för vanligt folk och bättre förutsättningar för företagen att klara av kompetensförsörjningen, säger Stefan Löfven.

Eneroth: Sänder en signal

Ännu har inte Trafikverket säkrat att de kan använda stora delar av marken där järnvägen ska gå, eftersom detaljplanen inte har vunnit laga kraft. Men infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) säger att byggstarten sänder en viktig signal om att Norrbotniabanan nu blir av.

— Det är alltid så att detaljplanarbetet ska fungera naturligtvis, men det är ingenting som talar för att det inte kommer att gå vägen. Det finns en bred uppslutning här bakom planarbetet, säger Eneroth.
— Det är viktigt att komma igång så snart som möjligt, det innebär också att vi ökar möjligheterna att också fullfölja bygget så fort som möjligt.

Rättad: I en tidigare version av den här texten angavs ett felaktigt årtal i faktarutan.

Fakta: Norrbotniabanan

Sammanlagt 27 mil järnväg ska dras på hela kuststräckan mellan Umeå och Luleå. I ett första skede ska dock endast sträckan Umeå-Skellefteå byggas. Det finns ännu ingen plan för när fortsättningen av sträckan från Skellefteå till Luleå ska vara klar, men åtminstone inte före 2030 enligt Trafikverket.

Hela projektet beräknas kosta omkring 29 miljarder kronor.

Projektet finansieras inom ramen för den nationella transportplanen 2018-2029.

Källa: Trafikverket