Mitch McConnell, majoritetsledare i den amerikanska senaten. Arkivbild. Foto:

Ny sjukvårdsplan behåller delar av Obamacare

USA

Republikanerna i den amerikanska senaten har presenterat sitt reviderade förslag till sjukförsäkringslag. Några av skatterna som finansierade "Obamacare" behålls men samtidigt ska mångmiljardbelopp sparas på de fattigaste. Nu är frågan om det nya förslaget kan blidka kritikerna i de egna leden.

Efter långa förhandlingar har nu republikanerna i den amerikanska senaten presenterat ett reviderat förslag till sjukvårdslag för att ersätta "Obamacare". Den reviderade planen kommer att behålla två av de skatter på höginkomsttagare som bidrog till finansieringen av "Obamacare".

Samtidigt står det klart att förslaget innebär nedskärningar på stödet till USA:s fattigaste med 800 miljarder dollar fram till 2026. I förslaget slopas också skatter för bland andra sjukförsäkringsbolag samt läkemedelsindustrin, liksom böter för arbetsgivare som inte erbjuder anställda sjukförsäkring.

Hoppas ena partiet

Det nya lagförslaget läggs fram av majoritetsledaren i USA:s senat, Mitch McConnell, som denna gång hoppas kunna ena sitt parti kring ändringarna i sjukvårdspolitiken.

En del mittenorienterade republikaner har oroats av att miljontals människor riskerar att förlora sina sjukvårdsförsäkringar när "Obamacare" ersätts, medan partiets högerflygel däremot ansåg att det förra förslaget var för försiktigt.

Tufft i senaten

En ny sjukförsäkringslag var ett av president Donald Trumps viktigaste vallöften, men frågan är om de senaste förändringarna är tillräckliga för att blidka kritikerna. Lagen behöver stöd av minst 50 av senatens 52 republikaner för att antas, och fem hade öppet deklarerat att de inte skulle stödja lagen i dess föregående version.

En av dem, Susan Collins från delstaten Maine, har redan meddelat att hon inte kan stödja det nya förslaget heller.

— Jag är fortfarande djupt oroad, säger hon.