Lägre underliggande inflation i augusti ökar sannolikheten för att Stefan Ingves och hans Riksbanksdirektion höjer styrräntan först efter årsskiftet. Arkivbild. Foto:

Kronan faller efter inflationsrapport

Ekonomi

Kronan faller med nästan fem öre mot både euron och dollarn efter en svag underliggande inflation i augusti, enligt Statistiska centralbyrån.

— Marknaden bedömer, precis som vi, att det blir svårare för Riksbanken att höja styrräntan före årsskiftet, säger SEB:s ekonom Elisabet Kopelman.

Trots att inflationstakten enligt måttet KPIF var 2,2 procent i augusti bedöms Riksbankens möjligheter till att höja reporäntan innan årsskiftet minska.

Det är åtminstone beskedet från marknaden som strax efter inflationssiffrorna publicerats fick kronan att försvagas mot såväl euron som dollarn.

Det är återigen energipriserna som spökar, då den underliggande inflationen i augusti var svagare än väntat, enligt Kopelman.

— Det är en liten besvikelse för Riksbanken som väntat sig se en uppgång för KPIF till 2,3 procent samt att den underliggande inflationen skulle vara på väg att bottna ur.

Istället sjönk den underliggande inflationen med 0,3 procent i augusti jämfört med månaden före. Årstakten uppmäts nu till 1,2 procent.

— Det förskjuter sannolikheten från en höjning redan i december till en styrräntehöjning i februari 2019, säger Koppelman.

Lägre priser på paketresor och utrikes flygresor bidrog till prisnedgången. Det motverkades bland annat högre priser på kläder och stigande boendekostnader.

Att livsmedelspriserna sjönk med 0,4 procent i augusti pekar mot att årets extremtorka inte slagit igenom ännu.

— Det som avvek från våra förväntningar var att matpriserna kom in lägre. Det ser ännu inte ut som att sommarens torka lett till några större effekter på livsmedelspriserna.

Strax innan inflationsstatistiken publicerades kostade en euro 10:48 kronor. Vid 10-tiden har kronan försvagats med 4 öre då priset på en euro ökat till 10:52.

Fakta: Inflationen i augusti

Inflationstakten, enligt måttet KPIF, var i augusti 2,2 procent, vilket är samma nivå som i juli. Månadsförändringen var minus 0,2 procent, enligt Statistiska centralbyrån (SCB).

I KPIF, som är det mått som används för Riksbankens inflationsmål, är effekterna av ändrade bolåneräntor borträknade.

Den totala inflationstakten, enligt måttet KPI, uppgick i augusti till 2,0 procent, jämfört med 2,1 procent månaden före. Månadsförändringen var minus 0,2 procent.

Inflationstakten är förändringen av konsumentpriserna i årstakt, det vill säga jämfört med motsvarande månad året före. Med månadsförändring menas just prisförändringen mellan två månader.

KPIF exklusive energipriser, ett mått på den underliggande inflationen som Riksbankens direktion ofta hänvisar till då man motiverar den rekordlåga räntan på minus 0,50 procent, ligger i årstakt på 1,2 procent i augusti.