Vildsvin kan exponeras för höga strålningshalter när de bökar i smittad jord. Arkivbild. Foto:

Radioaktivt vildsvin skjutet i Sverige

Inrikes

Ett vildsvin med strålningshalter högre än tio gånger över Livsmedelsverkets gränsvärde har skjutits i norra Uppland. Orsaken är att djuret levt i marker påverkade av nedfall från Tjernobylkatastrofen – för 31 år sedan, rapporterar SVT Nyheter Gävleborg.

Vid provtagning mätte grisköttet 16 000 bequerel per kilo (Bq/kg), vilket många gånger om överskrider Livsmedelsverkets gränsvärde om 1 500 Bq/kg.

— Det är det högsta vi hittills har mätt, säger Ulf Frykman, miljökonsult och provtagare på Calluna, som utför tester på strålning i viltkött, till SVT:s Mitt i naturen.

Nedfallet efter kärnkraftsolyckan var som värst i Gävletrakten, och när vildsvinsstammen nu drar norrut kommer djuren sannolikt att böka i den mest nedsmutsade jorden. Eftersom vildsvin lever relativt korta liv utgör strålningen små hälsorisker för dem.

— Däremot blir det ett problem för dem som vill sälja och äta köttet, säger Pål Andersson, utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten, till SVT.

För människor – som kan få i sig strålningen genom att äta köttet från ett smittat djur – innebär det en förhöjd cancerrisk.

Mest delat denna vecka