• Valförrättning i Brännkyrka kyrka i Stockholm i förra kyrkovalet 2013. Arkivbild. Foto:
  • SD:s ledare tycker att Svenska Kyrkan har politiserats av vänsterliberala krafter (Arkivbild) Foto:
1/

SD vill få inflytande över kyrkan

Politik

Sverigedemokraterna gör en ny satsning för att få inflytande över Svenska kyrkan.

Partiet flerdubblar antalet kandidater i årets kyrkoval.

I helgen håller SD kyrkovalskonferens i Tylösand. Där ska partiets ledande kandidater utbildas och ett förslag på valplattform läggas fram.

— Det har varit ett väldigt intresse bland våra medlemmar att ställa upp i kyrkovalet på olika nivåer, säger partiledaren Jimmie Åkesson.

Enligt SD hade partiet 160 kandidater på olika nivåerna i kyrkovalet 2013. Nu är de runt tusen. På lokal nivå ställer man upp i omkring 200 pastorat och församlingar.

— Det blir en bredare satsning som kommer att kosta oss mer pengar, så det är en större satsning än tidigare, säger Åkesson.

Mot "vänsterliberalisering"

För SD är kyrkovalet bland annat en symbolisk kamp för att stoppa en, som man hävdar, pågående vänsterliberalisering av samhället.

Åkesson ser kyrkan som en viktig "bärare" av svensk kultur och därmed som en sammanhållande kraft.

— Det är det viktigt att slå vakt om, nu när vi ser en vänsterliberal påverkan på svenska kyrkan, som på samhället i övrigt, säger han.

Som exempel på kyrkans "politisering" pekar Åkesson bland annat på engagemang för illegala invandrare och ställningstagande i Mellanösternkonflikten.

Inte första gången

Han tycker också kyrkan har "märklig" hållning till islam.

— När svenska kyrkan säljer sina byggnader till muslimska församlingar, till exempel, så finns det väldigt många som har synpunkter på det. Det kan jag emellanåt också tycka är ganska anmärkningsvärt. Eller att man bjuder in muslimska predikanter till gudstjänster, säger Åkesson.

Det är inte första gången SD uppger att man satsar på kyrkovalet. Satsningen 2013 räckte till knappt sex procent av rösterna i valet till kyrkomötet, kyrkans högsta beslutande politiska organ.

Åkesson uppger att SD-väljare i mindre utsträckning än andra partiers väljare är medlemmar i Svenska kyrkan. Men han tror att SD kan bli "ett väldigt stort parti" om man lyckas mobilisera sina anhängare.

Oroade för SD

Socialdemokraterna ses även denna gång som huvudmotståndare. S fick 2013 drygt 29 procent av rösterna.

— Jag tror att väldigt många i kyrkan är osäkra och rädda för vad det skulle innebära om SD kraftigt ökade sina mandat i kyrkan, säger Socialdemokraternas kyrkopolitiske talesperson Jesper Eneroth.

Han hävdar att SD har en helt avvikande inställning till exempel till kyrkans internationella bistånd.

— De vill fokusera på att bara hjälpa utsatta kristna. Vårt svar är att vi inte ska hjälpa människor för att de är kristna, utan för att vi är kristna, säger Eneroth.

Han tycker att SD har helt fel som hävdar att vänsterliberala krafter har politiserat kyrkan.

— Det ligger i kyrkans natur att hjälpa utsatta människor, säger Eneroth.

"Vore sensation"

Eneroth beskriver SD som ganska "marginaliserade" i Svenska kyrkan i dag.

Statsvetaren Andreas Johansson Heinö har hört SD:s tal om satsningar på kyrkovalet och förhoppningar om stora framgångar tidigare. Han påpekar dock att SD haft svårare än andra partier att få sina väljare att gå till valurnorna i kyrkovalet.

— Trots stort medialt utrymme, så brukar det gå dåligt för dem i kyrkovalet jämfört med andra val, säger Johansson Heinö.

Johansson Heinö tror att SD kommer att gå fram i kyrkovalet, men att SD skulle bli största parti vore "en oerhörd sensation", enligt honom.

— Jämfört med riksdagsvalet tror jag inte man ska förvänta sig någon större succé.

Om SD skulle nå stora framgångar i kyrkovalet, så finns goda möjligheter att påverka kyrkans inriktning, enligt Johansson Heinö.

— Absolut. Kyrkan i Sverige är i hög grad en medlemsorganisation och demokratiskt styrd. Kyrkomötet har en väldigt tung roll, säger han.

Fakta: Kyrkovalet

Kyrkovalet hålls den 17 september

Alla medlemmar i Svenska Kyrkan som fyllt 16 får delta

Antalet röstberättigade 2013 var 5,5 miljoner

Valdeltagandet var 12,8 procent

Valet gäller kyrkofullmäktige i församlingen/pastorat, stiftsfullmäktige och kyrkomötet

Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ med 251 ledamöter

Den största partigruppen i kyrkomötet är S med 73 mandat

Partipolitiskt obundna i Svenska Kyrkan har 38 mandat

Borgerligt Alternativ (tidigare Moderaterna) har 31 mandat

Centern har 30 mandat

SD är femte störst med 15 mandat

Källa: Svenska Kyrkan