Efterfrågan på bostadsmarknaden har blivit spretigare än vanligt. Arkivbild. Foto:

Spretig efterfrågan på bostadsmarknaden

Ekonomi

En fortsatt stark svensk bostadsmarknad ger säljaren en fördel gentemot köparen. Men i vissa områden har efterfrågan minskat så mycket att köparen har börjat få övertaget, visar nya mäklarsiffror.

I vilken riktning gick bostadsmarknaden i augusti? Det beror helt på vilket område och vilken bostad man talar om, visar Fastighetsbyråns senaste Mäklarpanel.

I större delen av Sverige fortsatte bostadsmarknaden att vara mest fördelaktig för säljarna, jämfört med augusti förra året. Men i Stockholmsregionen gick utvecklingen åt andra hållet.

— Det tyder på att det numera finns en större osäkerhet kring prisbilden och utvecklingen på Stockholms bostadsmarknad, säger Johan Engström, vd på Fastighetsbyrån.

Den osäkerheten grundar sig i att amorteringskravet har börjat få större effekt och finansiärerna blir mer restriktiva kring utlåningar, förklarar han.

— Dessa faktorer slår också hårdare mot Stockholm på grund av högre bostadspriser.

Engström vill dock inte gå så långt som till att kalla det ett trendbrott på bostadsmarknaden.

— Sommaren är en rätt spretig period för bostadsmarknaden och det är svårt att dra allt för långtgående slutsatser. Men vi kan ändå se större skillnader mellan olika regioner i landet.

Fakta: Mäklarpanelen

Mäklarpanelen är en webbenkät som med jämna mellanrum skickas till Fastighetsbyråns cirka 1 000 mäklare runt om i landet. Den senaste enkäten genomfördes 21–28 augusti 2017 och totalt svarade 430 personer. Svaren bryts ner på segmenten Stor-Stockholm, Stor-Göteborg, Stor-Malmö, Större ort, Mellanstor ort och Liten ort.