• Beslagen av narkotika ökar både till antal och mängd, allra mest cannabis. Det här beslaget på 63 kilo cannabis låg gömt bakom stötfångarna på en bil som stoppades vid Öresundsbron i mars 2016. Föraren dömdes till fyra och ett halvt års fängelse. Foto:
  • Lars Bäckström, Tullverkets gränsskyddschef i södra Sverige, befarar att beslagen kommer att minska framöver. Foto:
1/

Fler narkotikabeslag – men framtiden osäker

Brott
För tullen var 2016 ett riktigt toppår, med kraftigt ökade narkotikabeslag.Ändå är det bara en liten del av narkotikaflödet som stoppas.Och Tullverket är på väg att försvagas.
— Det är fler som går i pension än vad vi har budget till att nyanställa. Vi blir ju färre och det är klart att det påverkar våra möjligheter att göra resultat framöver, säger Lars Bäckström, chef för gränsskyddsenheten i södra Sverige.

Cannabisbeslagen sticker ut mest 2016, vilket beror på att tullen fokuserat på kontroll av det tunga flödet via lastbilar. Sju gånger så mycket cannabis (marijuana) beslagtogs 2016 som året före och mängden beslagtagen cannabisharts fördubblades. Totalt beslagtogs nästan 1,4 ton cannabis och cannabisharts, vilket kan jämföras med 410 kilo året före.

Stor cannabistillgång

Men cannabispriserna i Sverige ligger stabilt på en låg nivå – och det tolkar Tullverket som att det finns en stor och kontinuerlig tillgång.

TT: Hur skulle du vilja beskriva Tullverkets förmåga att stoppa narkotikan?

— Om vi skulle lägga hela varuflödet in till Sverige på ett måttband så skulle det motsvara en meter. Men den tullbom vi kan fälla ner är kanske ett par–tre millimeter stor, säger Lars Bäckström.

Att stoppa narkotikaflödet till Sverige genom tullkontroll är inte realistiskt, menar han.

— Vi har ju flera prioriteringsområden och dessutom ska vi ta hand om det vi hittar i kontrollerna. Den ekvationen går inte ihop, för då får vi ta av kontrollresurserna för att kunna utreda och hantera beslag. Det finns ett naturligt stopp begränsat av hur många vi är.

Internetbeställd narkotika

En tydlig trend ärde många små beslagen av internetbeställd narkotika som görs i post- och kurirflödet. 2016 gjordes 3 700 sådana beslag, vilket kan jämföras med 3 400 året före. Att smuggla in narkotika via post är mindre riskabelt för de inblandade.

— Mindre aktörer beställer själva via internet och säljer vidare eller konsumerar själva. Du befattar dig inte med narkotikan direkt, då blir risken mindre, säger Johan Arvidsson Wemmert, chef för analys- och underrättelseenheten i Malmö.

Återgång till ecstasy

Heroinbeslagen gick från 4,3 kilo 2015 till 25,7 kilo 2016, men här beror årsvariationen främst på några enskilda beslag. Heroinmarknaden i Sverige bedöms av Tullverket som "liten men stabil".

Beslagen av ecstasy ökade kraftigt, både i form av pulver och av tabletter.

— Vi har sett en viss ökning av marknaden, både i Sverige och internationellt. Osäkerheten kring effekterna av nya substanser har lett till en återgång till ecstasy, säger Johan Arvidsson Wemmert.

Fakta: Tullens trendspaning

Cannabis: En stor och stabil marknad i Sverige, med låg prisnivå vilket tyder på kontinuerlig tillgång. Inhemsk odling ökar, men det har marginell betydelse för smugglingen. Stora partier tas in via lastbil, parallellt ökar också småinköpen via internet.

Heroin: En liten men stabil marknad, just nu med historiskt låg gatuprisnivå.

Amfetamin: En omfattande marknad i Sverige, däremot är försäljningen av metamfetamin marginell. Tillverkas inom EU, vilket försvårar kontrollen. Flest beslag görs i post- och kurirflödet.

Kokain: En viss ökning av marknaden. Ett ökat antal beslag, men mindre mängd per beslag. Priserna är höga, vilket ger starka incitament för att smuggla.

Ecstasy: Nyttjas i en avgränsad miljö. En viss ökning av marknaden, vilket kan bero på att effekterna av nya, liknande substanser är osäkra. Många beslag görs i post- och kurirflödet. Konsumenterna beställer själva.

Kat: Det har blivit svårare att få tag i färsk kat sedan förbud infördes i Storbritannien och Nederländerna, vilket lett till kraftigt minskad smuggling av färsk kat. Torkad kat ökar något, men sammantaget har kat-smugglingen minskat.

Fakta: Tullens narkotikabeslag

Totalt antal narkotikabeslag: 2016: 6 355. 2015: 5 922.

Cannabis (marijuana): 2016: 695 kilo. 2015: 101 kilo.

Cannabisharts: 2016: 690 kilo. 2015: 310 kilo.

Amfetamin: 2016: 86 kilo. 2015: 166 kilo.

Metamfetamin: 2016: 15 kilo. 2015: 9 kilo.

Kokain: 2016: 49 kilo. 2015: 80 kilo.

Kat, färsk: 462 kilo. 2015: 1 671 kilo.

Kat, torkad: 2016: 2 463 kilo. 2015: 1833 kilo.

Ecstasy (tabletter): 2016: 27 086 stycken. 2015: 19 061 stycken.

Ecstasy (pulver): 2016: 34 kilo. 2015: 2 kilo.

Heroin: 2016: 26 kilo. 2015: 4 kilo.

Källa: Tullverket

Mest delat denna vecka