Sverige har varit förskonat från dåd liknande det vid Sandy Hook Elementary School i Newtown, Connecticut, då 20 barn och sex vuxna sköts ihjäl. Arkivbild. Foto:

Tillit förutsättning för god säkerhet

Utbildning

Svenska skolor har varit relativt förskonade från intrång och väpnat våld. Riskmedvetenheten har ökat, men det är helt andra scenarier skolorna förutser i sitt säkerhetsarbete.

Nyligen publicerade Skolverket ett nytt stödmaterial till hjälp för skolor att höja sin krisberedskap. I samband med att det sammanställdes gjorde Skolverket också en kartläggning av skolors krisberedskap.

— I den framkom att väpnat våld inte är det första som nämns när skolorna diskuterar sitt säkerhetsarbete. Det är i stället sådant som snökaos, strömavbrott och översvämning. Men vad som främst lyfts fram skiljer naturligtvis beroende på i vilket område skolan ligger i och vad som hänt där tidigare, säger undervisningsråd Maria Elmér.

Våld mellan elever

Arbetsmiljöverkets statistik visar att antalet anmälningar om hot och våld i skolan ökar. Men det handlar i de flesta fall om våld mellan elever, eller mellan vuxen och elev på skolan – ytterst sällan om intrång och väpnat våld.

Men oavsett om det handlar om att stävja våld eller kränkningar eller minska risken för olyckor så är grunden att jobba systematiskt.

— Det handlar om att om följa upp incidenter, kränkningar och orosanmälningar till socialtjänsten. Och naturligtvis måste man ha utrymningsvägar och ansvarsfördelning klar för sig inför en krissituation, säger Maria Elmér.

Låsta dörrar

I Skolverkets material nämns skalskydd, som låsta dörrar och larm och olika handlingsalternativ i fall av väpnat våld. Men det tar också upp hur viktigt det är med tillit mellan elever och vuxna på skolan.

— Det handlar om att bygga goda relationer mellan elever och vuxna men också mellan lärare och skolledning och skolan och vårdnadshavare. Elever ska våga tala med vuxna om de hör rykten, exempelvis, säger Maria Elmér.

Fakta: Vid väpnat våld

Skolor uppmanas att ha en mental förberedelse för väpnat våld, och insikter om olika handlingsalternativ.

De alternativ som nämns är:

Inrymning: Barn, elever och personal stänger in sig i rum eller salar.

Utrymning: När byggnaden av någon anledning inte ger bästa skyddet, exempelvis om förövaren har sprängmedel.

Utestängning: När det väpnade våldet pågår på gården.

Källa: Skolverket

Fakta: Skolattacker i Sverige

December 2017: En 17-årig elev vid en gymnasieskola i Enskede i södra Stockholm avled efter att ha knivskurits av en 16-årig elev.

Januari 2016: En 15-årig pojke på Göingeskolan i Skånska Broby avled efter att ha knivskurits av en 14-årig elev.

Oktober 2015: En 17-årig elev, en 20-årig elevassistent och en 42-årig lärare dödades när en ung man gick till attack med ett svärd på skolan Kronan i Trollhättan. Gärningsmannen sköts senare ihjäl av polisen.

Januari 2001: En 16-årig pojke sköts ihjäl på Bromma gymnasium i Stockholm.

Fakta: Fler anmäler hot och våld

Antal anmälningar till Arbetsmiljöverket gällande hot och våld i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och komvux.

Merparten av anmälningarna gäller förskoleklass/grundskola.

Årtal Antal anmälningar 2012 393 2013 450 2014 517 2015 698 2016 647 2017 767 2018 (till och med 8 juni) 432 Källa: Arbetsmiljöverket