Marcus Strömberg, vd för Academedia. Arkivbild. Foto:

Tomma skolbänkar pressar Academedia

Ekonomi

Friskolekoncernen Academedia vinstvarnar för kommande kvartal. Under fjärde kvartalet i räkenskapsåret 2017/2018 förväntas resultatet för koncernens vuxensegment inklusive jämförelsestörande poster (EBIT) landa på -60 till -70 miljoner kronor, skriver Academedia i ett pressmeddelande.

Koncernen som bland annat har utbildningar i svenska för invandrare (SFI) drabbas negativt av det minskade antalet nyanlända. Även den minskade arbetslösheten spelar in.

Underskottet under fjärde kvartalet är relaterat till kostnader till Malmö stad avseende brister i SFI-utbildningen och omställning av verksamheten för att möta den minskade efterfrågan.