Senator Susan Collins med Donald Trumps nominering till högsta domstolen, Brett Kavanaugh. Foto:

Trump-nominerad domare uppges godta abortlag

USA

Brett Kavanaugh, Donald Trumps val till ny domare i USA:s högsta domstol, uppges acceptera landets befintliga abortlagstiftning.

Den konservative domaren har träffat och samtalat med den republikanska senatorn Susan Collins. Hon har hotat att stoppa nomineringen av en kandidat som inte vill upprätthålla domen i det prejudicerande fallet Roe mot Wade, som 1973 fastställde att fri abort ingår i USA:s grundlagsskyddade rätt till privatliv.

— Vi pratade om huruvida han anser att "Roe" är avgjord lagstiftning. Han sade att han är överens med vad chefsdomare (John) Roberts sade vid hans nomineringsförhör, när han sade att det var avgjord lagstiftning, säger Susan Collins inför ett pressuppbåd efter mötet.

Donald Trump har under sin presidentperiod fått möjlighet att nominera två domare till USA:s högsta juridiska instans och därmed ge de mer konservativa domarna ett övertag. Under sin valkampanj lovade han också att tillsätta abortmotståndare om han gavs möjligheten.

Domarnomineringen måste godkännas av senaten. Där har republikanerna en knapp majoritet, vilket gör röster som Susan Collins avgörande.