"En röst mot det här lagförslaget är en röst för ett kaotiskt utträde från Europeiska unionen", varnar brexitminister David Davis. Arkivbild. Foto:

Brexit-lag vållar strid i Storbritannien

Storbritannien

En politisk strid har blossat upp om den utträdeslag som ska föra Storbritannien ut ur EU. Regeringen varnar för kaos om lagen inte godkänns, medan oppositionen hävdar att den skulle ge regeringen maktbefogenheter som liknar medeltida monarkers.

— Regeringen har en minimal majoritet i parlamentet och premiärminister May är starkt ifrågasatt. Om förslaget faller kan det mycket väl leda till avgång och nyval, säger Ulf Bernitz, professor i EU-rätt vid Stockholms universitet.

Det brittiska parlamentet väntas sent i kväll börja rösta om den lag som reglerar hur utträdet ur EU ska gå till rent juridiskt. Oppositionspartiet Labour uppmanar sina ledamöter att rösta mot förslaget, medan premiärminister Theresa Mays konservativa regering varnar för kaos om det inte går igenom.

"Kaotiskt utträde"

— En röst mot det här lagförslaget är en röst för ett kaotiskt utträde från Europeiska unionen, säger brexitminister David Davis, enligt nyhetsbyrån AFP.

Regeringens förslag till utträdeslag – European Union (Withdrawal) Bill – innebär att den lag som 1972 anslöt Storbritannien till EU upphör att gälla vid dagen för utträdet. Samtidigt överför den också runt 12 000 EU-lagar till brittisk lag, för att garantera att det inte uppstår några luckor i lagstiftningen.

"Väcker farhågor"

Men många av EU-lagarna kräver justeringar, som enligt förslaget ska kunna göras av regeringen, utan att ändringarna i sin helhet behöver godkännas av parlamentet.

— Det väcker farhågor. Det finns till exempel väldigt mycket EU-lagar som rör miljöfrågor eller sociala frågor, som en Tory-regering skulle kunna tycka är onödigt betungande och kostsamma. Om jag var inriktad på det området skulle jag känna stort obehag i att regeringen får fritt fram att ändra på det, säger Ulf Bernitz.

Fakta: Vägen till brexit

1 januari 1973: Storbritannien – samt Danmark och Irland – blir medlemmar i dåvarande EG.

5 juni 1975: 67 procent av britterna röstar för att stanna kvar i EG i en folkomröstning.

23 januari 2013: Premiärminister David Cameron lovar att hålla en ny folkomröstning om fortsatt EU-medlemskap, sedan landet först försökt förhandla om sin relation till unionen.

23 juni 2016: 52 procent av britterna röstar för att lämna EU i en folkomröstning. Som följd av stanna kvar-sidans förlust lämnar Cameron sitt jobb och ersätts av dåvarande inrikesministern Theresa May.

29 mars 2017: Premiärminister May meddelar formellt att Storbritannien åberopar Lissabonfördragets utträdesparagraf, artikel 50.

19 juni 2017: De första utträdesförhandlingarna mellan EU och Storbritannien inleds i Bryssel.

Årsskiftet 2017/18: EU:s förhandlare hoppas ha nått tillräckligt långt för att kunna börja diskutera ett framtida handelsavtal med Storbritannien.

Oktober 2018: Parterna hoppas ha nått en uppgörelse om utträdet, som kan skickas för godkännande till berörda parlament i medlemsländerna.

29 mars 2019: Storbritannien kan formellt lämna EU, oavsett om någon uppgörelse har nåtts eller inte.