Electrolux, tillverkare av vitvaror och hushållsapparater, redovisar kvartalsrapport. Arkivbild Foto:

Vinstras för Electrolux

Ekonomi

Vitvarutillverkaren Electrolux redovisar en vinst före skatt på 748 miljoner kronor för årets andra kvartal. Det kan jämföras med vinsten på 1 730 miljoner kronor motsvarande period 2017.

I resultatet ingår kostnader på 818 miljoner kronor kopplade till en fransk konkurrensutredning samt ett domstolsbakslag i Frankrike rörande en tvist om ett sålt dotterbolag.

Exklusive dessa engångsposter uppgick rörelseresultatet till 1 645 miljoner kronor under andra kvartalet.

Omsättningen uppgick till 31 354 miljoner kronor, jämfört med 30 948 miljoner kronor ett år tidigare.