Beroende på hur en anmälan görs, muntligt, via post eller mejl, kan det ta olika lång tid innan den skrivs in i systemet. Det menar Eskilstunapolisens områdeschef Christer Sjöqvist när han tar del av de siffror som publicerades under tisdagen.

Vanligtvis ska en brottsanmälan som kommer in till regionen direkt skrivas in som en anmälan. Men för region Öst har det tagit 18 dagar i medelvärde innan detta gjorts.

– Jag kan inte svara på varför det tagit så lång tid, då måste vi kolla på varje enskilt fall. Men en anmälan ska skyndsamt skrivas in när vi får kännedom om den, normalt innan arbetspasset är slut, säger han.

I den rapport som Stefan Holgersson på Linköpings universitet skrivit har 795 anmälningar av Näthatsgranskaren (NHG) under 2017 studerats och följts upp. 95 av dessa skrevs aldrig in i systemet och blev således aldrig föremål för utredning. 17 av dessa försvann i region Öst, dit Sörmland, Östergötland och Jönköping tillhör.

– Det görs alltid en första bedömning om det finns ett hatbrottsmotiv eller inte. Det kan också handla om missförstånd, att den som kontaktar polisen tror att den gjort en anmälan, säger Christer Sjöqvist.

Till skillnad mot till exempel de regioner som har demokrati- och hatbrottsgrupper är andelen anmälningar som går till åtal högre. 26 procent av anmälda brott gick till åtal.

I Eskilstuna hanteras hatbrott på nätet på liknande sätt som andra brott. Det görs först en bedömning om huruvida det finns ett hatbrottsmotiv, sedan prioriteras anmälan utefter hur skyndsamt förundersökning bör inledas.

– Det är sagt att hatbrott ska vara prioriterade, men vi har många prioriterade brott. Det är inte så att vi lägger dem på hög utan alla anmälningar kollas igenom, säger han.

Polisen i Eskilstuna har, enligt Christer Sjöqvist, bra koll på hatbrottsanmälningarna men menar samtidigt att mörkertalet är stort. Att det begås fler brott än vad som anmäls.