Någon exakt plats specificerades inte av Trafikverket, men det ska ha rört sig om sträckan mellan Trafikplats Lunda och Trafikplats Läggesta.

Klockan 16.51 meddelade Trafikverket att det åter var full framkomlighet längs sträckan.