– Datacentren kommer att leverera ett antal högkvalificerade, välbetalda jobb till den lokala ekonomin, säger Guido Bartels som är ny Nordenchef på Amazon Web Services.

Aktieägartillskottet på 800 miljoner kronor framgår av AWS Sweden AB:s årsredovisning för 2017. Årsredovisningen visar även visar att AWS Sweden AB hade 44 anställda 2017 jämfört med 28 året innan.

Bolaget skriver i årsredovisningen att planerna på att expandera verksamheten i Sverige har lett till väsentliga investeringar i mark och andra materiella anläggningstillgångar för att stödja framtida tillväxt.

Artikelbild

I Eskilstuna logistikpark byggs för närvarande ett av Amazons tre nya datacenter i Sverige. De andra två byggs i Katrineholm och Västerås.

I Eskilstuna logistikpark byggs för närvarande ett av Amazons tre nya datacenter i Sverige. De andra två byggs i Katrineholm och Västerås. De tre centren ska tillsammans bilda en så kallad datacenterregion. Enligt Nordenchefen Guido Bartels håller företaget tidplanen.

– Vi är i tid och vi planerar att öppna regionen AWS EU (Stockholm) 2018, säger han.

Bygget i Eskilstuna sker på en 200 000 kvadratmeter stor tomt som ligger väster om flygplatsen.

Företaget vill inte uppge hur mycket pengar det investerar i datacentret i Eskilstuna eller hur många som kommer att arbeta där. Företaget gör dock ingen hemlighet av att det håller på att rekrytera personal till anläggningen.

Artikelbild

Överskottsmassorna från Amazons bygge används för att höja Vilstabacken. "Vår ambition är att fortsätta bidra till att utveckla skidbacken de närmaste åren", säger Guido Bartels på AWS.

– Vi anställer fortfarande människor och vi fortsätter att göra det när vi utökar vår verksamhet i Eskilstuna. Kommunen har varit till stor hjälp med att organisera lokala rekryteringsevenemang, säger Guido Bartels.

Hur många människor kommer att arbeta i datacentret?

Artikelbild

Guido Bartels är ny Nordenchef på Amazon Web Services.

– Vi bryter inte ut dessa nummer, men datacentret i Eskilstuna kommer att ha ett antal kvalificerade ingenjörer anställda för att säkerställa att vår kunds data är säker och tillgänglig.

AWS söker bland annat datacenteringenjörer, supportingenjörer, säkerhetsspecialister och tekniska verksamhetschefer.

Hur tycker du att samarbetet har fungerat med Eskilstuna kommun?

– Vi har blivit imponerade av engagemanget vi har sett från företagskoordinatörerna i Eskilstuna kommun. AWS vill vara en del av det lokala näringslivet och en bra företagsmedborgare och vi ser fram emot att fortsätta arbeta med kommunen och andra lokala intressenter under de kommande åren.

Vad ska ni göra med landmassorna som blir över efter att byggnaden är klar?

– Vi har jobbat med Eskilstuna kommun för att leverera landmassorna till den lokala skidbacken i Vilsta, säger Guido Bartels.

– Vår ambition är att fortsätta bidra till att utveckla skidbacken de närmaste åren.