Det datacenter som Amazon byggt i logistikparken ska tas i drift under 2018. Det uppger en talesperson på företaget till Eskilstuna-Kuriren. Att anläggningen har ett väldigt stort elbehov står klart men hur mycket kraft de behöver för att klara driften vill man inte uppge.

– Av konkurrens- och säkerhetsskäl lämnar vi inte ut driftinformation om våra enskilda anläggningar. Säkerhet är vår absolut första prioritet, våra kunder förväntar sig att vi håller en mycket hög säkerhetsnivå så att ingen kan få tillgång till deras data. Därför har vi valt att inte berätta om hur våra anläggningar drivs, säger talespersonen.

Hur ser era expansions- och utbyggnadsplaner ut i Eskilstuna de närmaste åren?

– Vår expansion är tätt förknippad med hur mycket våra kunder kommer att använda sig av våra datacenter. Vi räknar dock med en snabb utbyggnadstakt då det finns en stark efterfrågan av molntjänster inom såväl privat som offentlig sektor.

Det lokala bolag (ESEM) som äger elnätet till logistikparken uppger att det kommer att bli bekymmersamt att klara elförsörjningen till er om ni realiserar de utbyggnadsplaner som ni aviserat. Hur ser ni på det?

– I dagsläget har elnätet tillräcklig kapacitet, men vi för en löpande dialog med nätägaren för att säkerställa att våra elförsörjningsbehov kan tillgodoses.