I mars 2018 fick föräldraparet från Katrineholm avslag på sin ansökan om personlig assistans till sin fyraåring som har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Vård- och omsorgsnämnden avslog ansökan och istället uppmanades föräldrarna att söka korttidsvistelse åt barnet. Ett beslut som överklagades.

Förvaltningsrätten väljer att gå på kommunens linje, även om man medger att barnet har behov av kontinuerlig hjälp. Istället anförs att de grundläggande behoven inte räcker för att bevilja assistans.