– Jag är otroligt nöjd med hur vi hanterat sommaren i Sörmland. Jag vet att det finns verksamheter och medarbetare som haft det väldigt tufft men sett till helheten har vi faktiskt bättre resultat inom flera områden än på flera år, säger Monika Samuelsson, hälso- och sjukvårdsdirektör, i ett pressmeddelande.

Antalet vårdplatser var i somras fler än på några år, vilket gjort att antalet överbeläggningar – det vill säga sängar som inte uppfyller kraven på en vårdplats – var färre i sommar. Dessutom arbetade 195 fler inom vården i sommar jämfört med förra sommaren, enligt landstinget.

Utskrivningsklara patienter har också i allt snabbare takt lämnat sjukhusen för att tas om hand i hemkommunen.

Monika Samuelsson:

– Siffror och statistik säger såklart inte allt men sommarens resultat visar att trycket på vårdplatserna minskat vilket i sin tur påverkar situationen med överbeläggningar som sjönk med nästan fyrtio procent jämfört med samma sommarperiod förra året.

Under juni och juli hade akutmottagningarna 15 348 besökare, vilket är besöksrekord, och kan jämföras med fjolårets 14 526.