Länsstyrelsen har aktivt letat efter spillning i Bietrakten och har i några fall konstaterat att det rör sig om avföring från varg och hybrider.

Två vuxna djur, en hane och en tik, har bekräftats röra sig i området efter att deras spillning har analyserats. Men det är inte detta par som tillsammans är föräldrar till de vargvalpar som synts på länsstyrelsens viltkameror i området.

‒Vi har analyserat tre spillningar från valpar och de visar två individer. Båda är handjur och hybrider, alltså en blandning mellan varg och hund, säger Lovisa Häggström, vilthandläggare på Länsstyrelsen i Södermanland.

Det troliga är att det är en lösspringande hund som är pappa till valparna. Enligt Lovisa Häggström kan det röra sig om i princip vilken hund som helst, som kommit lös en stund i området, i månadsskiftet februari/mars när varghonor höglöper. Honan är sedan dräktig i 63 dygn så valparna föddes sannolikt i månadsskiftet april/maj.

De två bekräftade hybridvalparna kan också ha fler syskon då en varghona vanligtvis föder mellan 4-5 valpar.

Nu planeras skyddsjakt för att få bort samtliga hybrider för att skydda den skandinaviska vargen.

‒Sörmland har sedan tidigare en organisation för skyddsjakt. Vi börjar planera skyddsjakten under den här veckan.

‒Vi prioriterar att få bort dessa valpar för att skydda den skandinaviska vargen från uppblandning med hund.

Är hybrider farligare än vargar?

‒ Vi har inte fått några indikationer på att hybriderna beter sig annorlunda än andra vargar.

Bör man vara rädd om man möter en hybrid?

‒Nej, om man möter dem så ska man behandla dem som andra vargar. Tycker man att det är obehagligt så kan man skrämma bort den genom att klappa händerna och vifta.

bie