I dag är Sörmland ett av få landsting i Sverige där de flesta patienter måste betala fullt pris för resorna till sjukhus och vårdcentraler (se faktaruta). Det här vill alla partier förändra, enligt löften från valsajten #kandulova.

Oppositionsrådet Magnus Leivik (M) lyfter att hans parti, som varit i opposition i landstinget de senaste tio åren, länge har velat ha helt fria sjukvårdsresor med kollektivtrafiken. Alla med en remiss eller en kallelse till ett läkarbesök ska få åka gratis – patienterna ska inte ens behöva betala en egenavgift.

[fakta nr="1"]

Artikelbild

| Kullbergska sjukhuset i Katrineholm.

Hans parti reserverade sig när dagens regler infördes 2012. Så gjorde även flera andra partier: C, V, KD och SD. Reglerna berättigar i princip bara sjukresa för den som behöver akutvård eller tät och ofta återkommande vård på en särskild enhet.

– Man har tagit bort sjukresorna i stort för alla andra, säger Magnus Leivik.

Hur ska det här finansieras, om ni får makten?

– I grunden är marginalkostnaden väldigt liten eftersom bussarna redan åker. Vi räknade 2012 på drygt tre miljoner kronor, men det är nog väldigt högt räknat, säger Magnus Leivik, som menar att det finns plats på de allra flesta bussturerna i dag.

Artikelbild

[fakta nr="2"]

Monica Johansson (S), landstingsstyrelsens ordförande, är mån om att landstinget behöver ha en kollektivtrafik som syr ihop de tre sjukhusen i Sörmland. En utredning initierades för flera år sedan, men "föll sedan i glömska", som Johansson uttrycker det. Hon har själv lyft frågan igen alldeles nyligen.

– En tjänsteman inom landstinget tittar på frågan tillsammans med Kollektivtrafikmyndigheten.

Även hennes parti vill skrota egenavgifterna när det gäller kollektivtrafik för patienterna. Hon vill dock inte säga för mycket.

– Vi har inte utredningen i vår hand ännu, så det är svårt att uttala sig om detaljerna. Men det är kollektivtrafiken som blir det viktiga. Det är det vi premierar, inte åkandet med egen bil, säger hon.

Socialdemokraterna har i olika former varit en del av makten sedan 2008.

Hur kommer det sig att inget har hänt ännu?

– Vi har ju inte egen majoritet. Det är ett kompromissande och så vidare. När man ska sy ihop en majoritet efter ett val går man igenom de olika partierna och det handlar om att ge och ta.

– Men det låter ju väldigt positivt eftersom alla var så väldigt på. Så det ska inte vara några problem att få igenom det oavsett vilket parti som kommer att styra, säger Monica Johansson.

Varför har ni inte drivit den här frågan hårdare?

– Det har vi väl, vi har ju tagit fram ett underlag att gå till beslut på, säger hon.

[fakta nr="3"]