En kilometer från Aspa bygdegård ligger avfarten till Alkällan. Där bor John Wallin, Lars-Erik Forsblom och Ted Lagreus med respektive familjer. De riskerar att bli utan bredband till sina fastigheter, om inte stiftet och Gästabudsstaden kommer överens om intrångsersättning.

För att göra ett så skonsamt ingrepp som möjligt vill Gästabudsstaden gräva ner fiberkablarna på jordbruksmark nära vägen. Den totala sträckan till de tre fastigheterna blir då 1,4 kilometer och går till stora delar över kyrkans mark, eller prästlönetillgångar, som är den korrekta benämningen.

De tre undrar varför inte kyrkan accepterar samma ersättning som staten och Ted Lagreus har även varit i kontakt med Sven-Erik Öhlin på Egendomsförvaltningen för att få svar.

– Jag frågade även varför man ska vara medlem i kyrkan när inte kyrkan förhåller sig öppen till landsbygdsutveckling och värnar den. Men jag fick inget svar, så jag gick ur.

John Wallin tycker även att Gästabudsstaden har ett ansvar att lösa den uppkomna situationen och att bolaget borde begära ledningsrätt hos lantmäteriet.

– Om inte stiftet ändrar sig, borde det ligga i Gästabudsstadens intresse att begära ledningsrätt. Rent teoretiskt skulle de även kunna välja en annan väg, säger han.

Detta motsätter sig dock Gästabudsstadens vd, Ulric Thunström, som anser att det både är tidskrävande och kostsamt att driva ledningsrätt, och att det i de flesta fall fördröjer arbetet med minst ett år.

– Vi gör inte ledningsrätt, punkt. I vissa fall kan vi gå runt men det kan även innebära olaga intrång på privat mark och det vill vi undvika.

Ted Lagreus, Lars-Erik Forsblom och John Wallin säger att de som en sista utväg funderat att själva ta kostnaden för intrångsersättning.

– Men jag skulle aldrig lyckas övertala min fru att gå med på det, säger Ted.