– Det är stor efterfrågan på bostäder, men strikta kreditregler hindrar priserna från att gå upp. Orosmoln på längre sikt är eventuella räntehöjningar, fortsatta prissänkningar inom nyproduktion och ett möjligt mörkertal av osålda bostäder som återigen kommer ut på marknaden, säger Marcus Svanberg, vd på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

På årsbasis har de sörmländska priserna på bostadsrätter sjunkit med 2,4 procent och villapriserna med 3,2 procent. I Eskilstuna stiger priset på bostadsrätter medan det sjunker på villor. Det senaste året har bostadsrättspriserna stigit med 6,5 procent.

– Vi känner av en stabilisering av bostadsrättspriserna och att marknaden har återhämtat sig efter en ganska tuff höst. Marknaden styrs av utbud och efterfrågan och Eskilstuna har en fortsatt stor efterfrågan på bostadsrätter som styr prissättningen och bidrar till prisuppgången, säger Ellinor Mersin, fastighetsmäklare på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling i Södermanland.

Artikelbild

Villapriserna i Eskilstuna har däremot sjunkit med 5,8 procent det senaste året.

– Även här styr utbud och efterfrågan prisbilden och tittar man ett år tillbaka har villapriserna gått ner 5,8 procent. Vi känner dock av en stabilisering och att marknaden de senaste månaderna hittat tillbaka till en jämn och normal nivå igen. Nu är våren snart här och då är det högsäsong för villamarknaden – det ska bli kul att se hur trycket kommer vara då!

Hur kan det vara så stor skillnad på bostadsrätterna och villorna i Eskilstuna?

– Personligen tror jag att en bidragande orsak kring prisskillnaderna är all den nyproduktion som på senare tid sålts när det gäller bostadsrätter. Det är väldigt kvadratsmarta bostäder som får högre kvadratmeterpriser än begagnade villor.

I Strängnäs har bostadsrättspriserna minskat med 8,3 procent det senaste året och villapriserna med 2,5 procent.

– Strängnäs har haft ett väldigt stort utbud och färre spekulanter vilket har gjort att marknaden har sjunkit. Det har varit väldigt mycket till salu där på senare tid vilket gjort att spekulanterna har mycket att välja på. Roligt dock att se att villapriserna ligger stabilt och klarat sig bra trots en segare bostadsrättsmarknad, säger Ellinor Mersin.

I landet som helhet har priserna på bostadsrätter sjunkit med 2 procent de senaste tre månaderna. På årsbasis har priserna sjunkit med 1 procent. Villapriserna har på riksnivå sjunkit med 1 procent under de senaste tre månaderna medan de legat stilla på årsbasis.

– En nedtrappning av ränteavdraget kommer troligen vara del av skattepolitiska förhandlingar eftersom bostadsmarknaden nu placeras högre upp på den politiska agendan. Jag hoppas att besparingen av en sådan nedtrappning används för att exempelvis finansiera sänkt reavinstskatt, säger Marcus Svanberg.

– Bostadsmarknaden behöver verkligen reformeras men det är samtidigt viktigt att politikerna går varsamt fram. För att möjliggöra fler ungas entré på bostadsmarknaden, bör en översyn av amorteringskravet och subventionerat bosparande för unga vara i fokus.