Angreppssättet är förtjänstfullt och belyser den kommunala verkligheten, som oftast är mera pragmatisk och mindre ideologiskt än på riksnivå.

Man skriver dock om Eskilstuna att Centerpartiet ”har försvunnit i anonymiteten”, samtidigt som man tillskriver Moderaterna framgångar, som exempelvis försäljningen av Parken Zoo och borttagandet av särkrav vid byggande.

Det är helt riktigt att Centerpartiet inte har fått den framskjutna position som varje centerpartist naturligtvis har högt på önskelistan. Att inte inneha någon ordförandeplats i en nämnd eller ett bolag försvårar naturligtvis en plats i rampljuset.

Jag tycker trots allt att vi med våra tre mandat i fullmäktige har fått igenom mycket centerpolitik, sett i skenet av att vi samarbetat med Moderaterna med deras 17 mandat och Socialdemokraterna med deras 27.

Dessutom är det inte korrekt att tillskriva Moderaterna de nyss nämnda framgångarna med bland annat försäljningen av Parken Zoo. De var våra gemensamma alliansförslag och kan lika gärna ses som en politisk framgång för Centerpartiet.

Jag vill med viss bestämdhet hävda att Centerpartiet har haft ett bra inflytande på politiken i allmänhet i Eskilstuna och i våra centerpartistiska hjärtefrågor i synnerhet. Landsbygden finns med på ett helt annat sätt i våra antagna dokument.

Möjligheten att bygga på landsbygden har påtagligt förbättrats och kommer att ytterligare bli bättre, med exempelvis förändringar i strandskyddet. Närproducerad mat liksom en förändrad kostorganisation är frågor där Centerpartiet varit drivande. Landsbygdsrådet, som började på lite stapplande ben har nu funnit formerna och har blivit ett bra kontaktforum mellan landsbygden och den övriga kommunen.

Miljöfrågorna har hög prioritet och den pågående biogasutredningen kommer sannolikt att få stor betydelse för miljön i framtidens Eskilstuna.

Arne Jonsson

Gruppledare för Centerpartiet i Eskilstuna