Det är del tre i bygget av stråket, som ska löpa mellan Arnö och ett framtida resecentrum. När etappen är färdigbyggd, vilket beräknas bli i sommar, kommer stråket att gå ända från Arnöleden till Borgaregatan.

Enligt Nyköpings kommun kan vissa störningar uppstå under arbetets gång. Till exempel buller från maskiner, trafikpåverkan och avstängda parkeringar. Den 27 mars stängs vattnet tillfälligt av på Fruängsgatan.

Nyköpings kommun bygger gång- och cykelstråket, som ska löpa hela vägen från Södra Bangårdsgatan till Hamngatan. Sista delen, upp mot Södra Bangårdsgatan. beräknas byggas under 2019. Stråket blir dubbelriktat och belyst.

Projektet medfinansieras av Trafikverket.

Mer information finns på Nyköpings kommuns hemsida.