Prolog är distributionsbolaget som för de flesta är mest känt för att distribuera de sörmländska morgontidningarna, däribland Eskilstuna-Kuriren­. Men Prolog distribuerar även fler tidningar, tidskrifter, post, paket samt adresserad och oadresse­rad reklam. Fredrik Hernnäs förklarar att i samband med valrörelsen har bolaget beslutat att åta sig tjänsten att dela ut oadresserad reklam­ från samtliga riksdagspartier, om en sådan utdelningsförfrågan kommer.

Vad gäller adresserad direktreklam styrs den av postlagen. Fredrik Hernnäs förklarar att postoperatören har sina kunder och att Prolog som distributör sedan har att genomföra utdelningen.

– Vi kan inte styra vad vi delar ut eller inte delar ut eller neka någon utdelning enligt post­lagen, säger han och påpekar att postlagen också säger att de inte får berätta vilka de delar ut försändelser till.

Därför kan alltså inte Fredrik Hernnäs kommentera om det är bolaget som delat ut SD-Kuriren­. Många mottagare har dock vänt sig till Eskilstuna-Kurirens kundtjänst och undrat hur SD-försändelsen hamnat i deras brevlådor.

– Vi lämnar aldrig ut adresser i sådana här sammanhang, säger Fredrik Hernnäs och förklarar att branschstandard är att adresskällan uppges på den adresserade försändelsen.

På SD-försändelsen finns uppgiften att IDM Adress är adresskällan.