– Vi har inlett förundersökning avseende mord och försök till grovt bedrägeri. Efter granskning av ärendet har vi kunnat konstatera att det finns omständigheter som talar för att brott kan ha begåtts, säger kammaråklagare Andreas Ekengren vid utvecklingscentrum i Göteborg.

Vilken typ av omständigheter handlar det om?

– Eftersom det råder förundersökningssekretess kan jag inte säga något om det. Men vi har tagit del av både polisens dödsfallsutredning och försäkringsbolagets och anser att det finns omständigheter. Vi har gjort en helhetsbedömning, säger Andreas Ekengren.

Det var i augusti förra året som en man drunknade utanför Arboga under oklara omständigheter. Kort före makens död hade en livförsäkring för maken, med 41-åringen som förmånstagare, tecknats hos försäkringsbolaget If.Enligt VLT är huset där kvinnan bor under semestern bokat till den 28 oktober.

Eskilstuna-Kuriren söker den 41-åriga kvinnan för en kommentar.